Discussie over nonstopvisserij

Algemeen

EMMELOORD – Nonstopvisserij op de Nederlandse kottervloot neemt toe. De roep neemt ook toe om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Het geeft discussie in de visserij. De producentenorganisaties gaan de meningen onder kottereigenaren, schippers en bemanningen peilen.

Op de jaarvergadering van de PO-Urk in december werd aangekondigd dat er een (landelijke) enquête wordt voorbereid om de mening te polsen over continu-visserij met schema’s van week op/week af en inzet van een dubbele (aflos)bemanning. Los van principes rond zondagsvisserij is het de overtuiging dat nonstopvisserij herstel van vangstbestekken in de weg staat en daarom ongewenst is. Daarnaast wordt ook gewezen op arboregels die in de knel dreigen te komen.

De enquête wordt inderdaad onder de kotters verspreid, ook onder vlagkotters met Nederlandse belangen. Alle Nederlandse producentenorganisaties doen mee. Het samenwerkingsverband Coöperatieve Visserij Organisatie heeft zich gebogen over de vragen. Die vragen gaan niet alleen over continu-visserij, ook wordt de mening gevraagd over ontwikkelingen als het vissen zonder voldoende eigen vangstrechten, de groei van de flyshootvloot/Kanaalvisserij en de Sylt-regeling voor garnalenvissers.

,,We willen eerst alles goed in kaart brengen. Hoe wordt er op de vloot gedacht, wat zijn de voor- en nadelen van bepaalde vaarpatronen, zowel economisch, ecologisch als sociaal?’’, zegt kotterbestuurder Geert Meun desgevraagd. ,,In de evaluatie daarna kom aan de orde of de uitkomst zou moeten leiden tot beleidsmatige vervolgstappen.’’

Op de gezamenlijke pulsvergadering van Vissersbond en VisNed vorige maand in Stellendam werd vanuit de zaal een oproep gedaan om een eind te maken aan het 24/7 vissen. Applaus volgde. Bestuurders wezen er anderzijds op dat de sector zich met succes heeft ingezet om de zeedagenregeling af te schaffen.

Discussie op de EMK-appgroep maakt duidelijk dat continu-visserij een splijtzwam kan zijn; met name weersgevoelige kleinere eenheden zijn bevreesd voor een weekendvisverbod en dus minder flexibiliteit.


Afgekloofde bestekken

Visserman Arjan Buurveld

Op persoonlijke titel is visserman Arjan Buurveld (40) uit Stellendam een actie begonnen om het 24/7-vissen te verbieden. Buurveld is bemanningslid van de GO 44. Volgens Buurveld wil een meerderheid van zijn collega’s de zeedagenregeling terug. Op een mail van hem aan de landelijke organisaties kreeg hij naar eigen zeggen geen reactie.

Via Twitter is Buurveld – onder de accountnaam Fisherman’s Friend – zelf een enquete opgestart, met de stelling: ‘24/7 vissen moet verbannen worden uit de Nederlandse visserij, en zo de Noordzee de tijd gunnen om te herstellen. Wat weer ten goede is voor alle vissers!’ In een week tijd kreeg hij 137 reacties: 73 procent was het er mee eens, 26 procent oneens en 1 procent zou het een zorg zijn. Of de stemmers allemaal vissers zijn, kan Buurveld niet zeggen.

,,Dit is een schreeuw van vissers die wekelijks op maandag op een afgekloven bestek komen. Het kan toch niet zo zijn dat als je een nijpend quotum rog en zwartvis hebt, dat een groep vissers het voor de rest verpest? Het is ook onbegrijpelijk dat als je als pulsvissers zo onder vuur ligt bij buurlanden, dat je je er dan niet van bewust bent dat je vrienden moet maken. We moeten ons verstand gebruiken’’, aldus Buurveld.