Foto: C. Hameeteman
Foto: C. Hameeteman

Dramatische stemming: totaalverbod puls

Algemeen

STRAATSBURG – Een dramatische stemming, afgelopen dinsdagmiddag in Straatsburg. Als het aan het Europees Parlement ligt wordt pulsvisserij totaal verboden. Het meest slechte scenario, en een zware slag voor de Nederlandse visserij, maar nog geen finaal besluit. In de zogenoemde triloogonderhandelingen de komende maanden tussen de Europese Commissie, de Raad van Europese ministers en het EP zal voor wetgeving een finaal standpunt worden bepaald over de toekomst van de pulsvisserij. Maandag is er spoedoverleg op het ministerie van LNV.

VisNed-directeur Pim Visser voelde vooraf de bui al hangen. ,,Dit gaat hé-le-maal mis, de tegenstand neemt alleen maar toe. Het is gewoon blinde haat en afgunst ten opzichte van Nederland. De leugen regeert. Echt onvoorstelbaar, en dat gaat er bij veel parlementariërs in als ketellapper. Natuurlijk, we blijven vechten, maar intussen wordt het perspectief voor onze vloot de nek omgedraaid’’, somberde Visser dinsdagmorgen na het ontbijt.

Kabinet

De Fransen kraaiden ’s middags victorie en bravo. In een viertal nieuwe anti-pulsamendementen tégen de pulsvisserij werd ook de ontheffing om met maximaal vijf procent van de vloot te pulsen door een meerderheid van bijna zestig procent van de Europarlementariërs geschrapt. Minder vergaande moties kwamen dus niet meer in stemming. Om de Nederlandse vissers een hart onder de riem te steken appte LNV-minister Carola Schouten gelijk na de stemming voluit achter de sector te blijven staan en door te gaan met de strijd pro puls. Visser toont zich dankbaar voor de brede Nederlandse politieke steun, tot op het hoogste niveau. Afgelopen weekend was al in de ministerraad gesproken over de pulsvisserij. Het is officieel kabinetsbeleid om een Europees verbod op pulsvisserij te voorkomen, en minister Schouten sprak voor radio en tv ook onomwonden haar steun uit. ,,Dit is de visserij van de toekomst.’’

Triest

Nederlandse parlementariërs van CU/SGP, CDA, VVD, D66 en PvdA streden en strijden samen vóór het vrijgeven van de pulsvisserij op basis van wetenschappelijk onderzoek. Na de ‘bijzondere’ stemming belegde het vijftal een gezamenlijke persconferentie. Ze zijn en-bloc zwaar teleurgesteld.

Jan Huitema (VVD) noemde het stuitend hoe een innovatie als de pulsvisserij door het Europarlement wordt uitgesloten. Annie Schreijer-Pierik (CDA) sprak over een gitzwarte dag, in de eerste plaats voor de vissers, maar ook voor de toekomst van Europa: ,,Veel EP’ers weten niet eens waarover ze hebben gestemd. Ongelooflijk, bijzonder triest. De inkomens van 400 gezinnen dreigen hierdoor op de tocht te komen staan. Stemmingmakerij, protectionisme en fakenews doen hen de das om. Het is nu aan minister Carola Schouten en de Europese Commissie om te redden wat er nog te redden valt.’’

Agnes Jongerius (PvdA) sprak over een pijnlijke en verloren dag, maar nog geen verloren strijd. Zij wees erop dat de posities in Europa nogal ver uiteen liggen. Dat wil zeggen: de Europese Commissie is voor het vrijgeven van de puls, de Europese Ministerraad wil in meerderheid een beperking tot 5 procent en de inzet van het Europees Parlement is dus een totaal pulsverbod (terwijl de Visserijcommissie in het EP afgelopen najaar zich onder voorwaarden voorstander toonde van pulsvisserij).

Gerben-Jan Gerbrandy (D66) toonde zich zeer verbaasd juist over de tegenstand vanuit de milieubeweging, terwijl met de pulskor bewezen duurzamer gevist kan worden. Wat hem betreft trekt Eurocommissaris Karmenu Vella – die maandagavond de pulsvisserij in het Europees Parlement verdedigde – het voorstel compleet terug. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie zag er immers heel anders uit, zegt ook Peter van Dalen (CU-SGP).

Van Dalen ziet dat er in het Europarlement een ongelijke strijd is gestreden tussen argumenten en waanzinnige beeldvorming. ,,Meer en meer parlementariërs vielen als dominosteentjes om voor de emotionele argumenten van de Franse lobby. Nepnieuws heeft gewonnen, niet de argumenten.’’ Wat hem betreft is het daarom zaak dat Vella de stemming van dinsdag nog eens goed checkt. Van Dalen verwacht een moeizaam proces in de triloog, en dan kan het zomaar alweer 2020 zijn wanneer onderhandelingen over een nieuw Gemeenschappelijk Visserijbeleid zullen opgestart worden. Als het echt verkeerd gaat, verwacht Van Dalen dat de pulsontheffingen tot medio 2019 overeind blijven. Wanneer het dan inderdaad ‘over en uit’ is voor de pulsvisserij, betekent dat een miljoenenstrop en is de kans groot dat visserijbedrijven met een extra investeringen van 2 tot 5 ton over de kop zullen gaan. 

Geen graat

VisNed wees er eerder deze maand in de nieuwsbrief op dat er op Europese kusten simpelweg geen graat te vangen is, en tegelijk dat gevangen rog niet aangeland mag worden. De teruggang van de vangsten wordt door de meeste kustvissers 1 op 1 gelinkt aan de opkomst van puls. ,,Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor, maar dat hebben deze vissers niet nodig, voor hen is het zonneklaar.’’

LNV-minister Schouten:

Onbegrijpelijk en onlogisch

DEN HAAG - ,,Onbegrijpelijk dat Europees Parlement dit standpunt heeft ingenomen. Het lijkt erop dat emoties en sentimenten hebben gewonnen van feiten en resultaten van onafhankelijk onderzoek. Dat is geen goede zaak. Wij zullen ons fel verzetten tegen een verbod en uiteraard blijf ik ook in de komende periode de belangen van de Nederlandse pulsvloot verdedigen.   Voor de duidelijkheid. Er ligt geen besluit; het is een tussenstand. De positie die het Europees Parlement nu heeft ingenomen  is niet allesbepalend. Dit loopt mee in onderhandelingen tussen Europees Parlement, Europese Commissie en de Raad van Ministers. De inzet van Nederland daarbij is helder: pulsvisserij is de toekomst. Deze Nederlandse innovatie heeft tal van voordelen: veel minder schade aan de zeebodem, halvering van de ongewenste bijvangst en een enorme brandstofbesparing, zo blijkt uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Pulsvisserij is daarmee veel duurzamer dan de verouderde boomkor-techniek. Dat zijn de feiten en verbieden is dus onlogisch.   Het wordt een lastig verhaal, maar wij gaan er alles aan doen om te voorkomen dat het verbod werkelijkheid wordt. De Nederlandse pulsvloot heeft mijn volledige steun. Ik zal op korte termijn met de sector overleggen over deze situatie en over de mogelijke vervolgstappen.’’