Om het bijwonen van de vergadering voor (potentiu00eble nieuwe) leden uit de zuid makkelijker te maken vergaderde netVISwerk afgelopen vrijdag in de zuid, in De Zeemeeuw, boven de visafslag in Stellendam. Aan het woord Herman Snijders, beleidscou00f6rdinator Europees Visserijbeleid op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Om het bijwonen van de vergadering voor (potentiu00eble nieuwe) leden uit de zuid makkelijker te maken vergaderde netVISwerk afgelopen vrijdag in de zuid, in De Zeemeeuw, boven de visafslag in Stellendam. Aan het woord Herman Snijders, beleidscou00f6rdinator Europees Visserijbeleid op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Werk aan de winkel voor netVISwerk

Algemeen

STELLENDAM –De oprichting van een eigen PO, een indrukwekkende lijst dossiers (onder andere aal, zeebaars, garnalen, oesters, wolhandkrab, dioxines, migratierivier), overleg met de sportvisserij, een Visserij Academie en ledenwerving. Met zo’n volle agenda kan netVISwerk als organisatie voor kleinschalige kust- en binnenvisserij zijn borst natmaken.

Voor de algemene ledenvergadering vorige week had het bestuur gekozen voor een sfeervolle ambiance met prachtig uitzicht: De Zeemeeuw, boven de visafslag van Stellendam. Er klonk gemor in de zaal over de lange reistijden voor de in het noorden wonende leden. Voorzitter Albert Jan Maat verdedigde de keuze van het bestuur voor de zuid met de wens ook leden en potentiële nieuwe leden uit deze regio, inclusief België, tegemoet te komen. Voor volgend jaar echter zal ongetwijfeld gekozen worden voor een gelegenheid midden in het land. Als extra voor de netVISwerk-leden was er een rondleiding door het Innovatiecentrum Zuid-West door UFA-directeur Johan van Nieuwenhuijzen, die ook een korte verhandeling gaf over de ontwikkelingen in de kottersector.

Herman Snijders van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaf daarna een kijkje in de keuken van de onderhandelingen in Brussel, waar dit keer relatief heel veel tijd werd besteed aan zeebaars en aal, juist twee soorten die voor kleinschalige visserijbedrijven van groot belang zijn.

Voor de zeebaarsvissers zijn de druiven voor iedereen zuur; groot en klein. Dat kleinschalige staandwantvissers nu een jaar- in plaats van een maandquotum hebben noemde Snijders een winstpuntje, evenals de toezegging dat ICES volgend jaar nieuw onderzoek zal gaan doen naar de zeebaars. Er heersen alom twijfels over de huidige wetenschappelijke onderbouwing van het advies; de vissers zien juist een toename van de stand. De inspanningen om toegestane bijvangst voor kleinschalige zegennetten te krijgen zijn niet geslaagd, ondanks persoonlijke interventie van minister Carola Schouten.

Bij de onderhandelingen over de aal zat ons land er anders in en kon Nederland volgens Snijders strategisch in eerste instantie wat achteroverleunen. ,,Zich een beetje rustig houden, om op het goede moment met een compromis te komen, aldus Snijders. ,,Het compromisvoorstel voor een verboden periode van drie maanden was voor ons niet slecht. Nederland heeft immers al zo’n verboden periode. Dat er voor Nederland nu geen grote veranderingen zijn met betrekking tot de aal koesteren we.’’

De lidstaten hebben niet besloten tot een verbod op glasaalvisserij, want anders zou er ook geen glasaal zijn voor uitzet. Een eventueel Nederlands programma voor het vangen en overzetten van glasaal moet nog beter doordacht worden, maar is wel een grote wens van een aantal Waddenvissers.

Onderzoek

Het afgelopen jaar deed Kirsten Persoon van LTO-Noord (regio West) ondersteunend werk voor netVISwerk. Daaraan is nu een eind gekomen. Rechts secretaris Jon Visser. Na de gastsprekers kwam secretaris Jon Visser met een indrukwekkende lijst dossiers en projecten. Bovenaan staat het ontwikkelen van een eigen PO. Belangrijk om ‘los van het kottergeweld’ ook garnalenvissers, met name Waddenvissers, en IJsselmeervissers aan netVISwerk te kunnen binden. Maar ook lastig, omdat er quota en visrechten ingebracht moeten worden. Er komt volgend jaar een voorstel van het bestuur naar de leden.

In het dossier wolhandkrab komt iets meer licht. Tweede Maasvlakte en Volkerak-Zoommeer zijn weer opengesteld voor de visserij en er wordt onderzoek gedaan naar manieren om tot marktwaardige wolhandkrab te komen die onder de dioxinenorm blijft. De firma Klop uit Hardinxveld-Giessendam neemt hierin het voortouw. In februari komen er cijfers beschikbaar van een ‘quick scan verwateringsproef’. Wat Willem Klop betreft moet er meer geld komen voor meer bemonsteringen en meer onderzoek, waar zeker de riviervissers veel baat bij zouden kunnen hebben.

Maat hamert erop dat visserijorganisaties zelf ook onderzoek moeten doen. Te vaak worden uit voorzorg maatregelen genomen omdat de sector niet ook zelf met gegevens komt. Een convenant van netVISwerk met Wageningen MR over samenwerking bij onderzoek zal binnenkort ondertekend worden. ,,Wij zijn de eerste visserijorganisatie die zo’n convenant sluit’’, aldus de voorzitter. Een convenant met de sportvisserij lijkt hem ook noodzakelijk. ,,We liggen nu te veel met elkaar overhoop en worden tegen elkaar uitgespeeld. Maar wat bindt ons?’’

Wat de Japanse oester in de Waddenzee betreft streeft netVISwerk naar een vergunningstelsel waar de visserij mee uit de voeten kan. Barbara Geertsema (TS 31) weet uit ervaring met een proefproject dat vangst en verwerking lastig zijn. ,,Het is heel hard werken, maar het is een heel mooi product. Niemand heeft het vlees dat wij hebben!’’

Zorgen zijn er over de ‘migratierivier’ in de Afsluitdijk en de gevolgen die dat heeft voor de visplekken aldaar. Er zijn aanwijzingen dat er zowel binnen als buiten meer vaste visplekken zullen moeten verdwijnen.

Een middels het EFMZV gesubsidieerde ‘Visserij Academie’ tenslotte zou vissers volgens Jon Visser bij elkaar moeten brengen rond thema’s als aalbeheer, zeebaarsbeheer, oesterproject en ‘ambachtelijk ondernemen’ (inclusief bijvoorbeeld rietteelt en cultuurhistorische scheepsbouw). Hiervoor zouden ook subsidies aangevraagd kunnen worden bij de provincies.

Niet breed

Op deze ledenvergadering werd aftredend bestuurslid Klaas Klop (niet aanwezig) bedankt voor zijn diensten bij de oprichtingsfase van netVISwerk. Miranda Bout uit Tholen (TH 16) en binnenvisser Stefan Lok uit Belt-Schutsloot (omgeving Giethoorn) werden gekozen als nieuwe bestuursleden. Het afgelopen jaar kreeg netVISwerk zeer welkome assistentie van Kirsten Persoon van LTO-Noord. Ook zij werd hartelijk bedankt voor haar inzet.

Met zo’n volle en ambitieuze agenda als netVISwerk heeft is enige financiële armslag onontbeerlijk. Volgens Maat heeft netVISwerk het momenteel niet breed. ,,We roeien met de riemen die we hebben en draaien net quitte.’’ De voorzitter doet een dringend beroep op de 140 leden om in 2018 over te stappen op een individueel lidmaatschap.