Foto: Anne Paul Roukema u2013 CU-kamerlid Eppo Bruins: ,,Geld van de overheid er tegenaan om als visserij voorop te blijven lopen.u2019u2019
Foto: Anne Paul Roukema u2013 CU-kamerlid Eppo Bruins: ,,Geld van de overheid er tegenaan om als visserij voorop te blijven lopen.u2019u2019

‘Samen Pulskor 2.0 bedenken’

Algemeen

DEN HAAG – De nieuwe regering reserveert voor 2018, 2019 en 2020 jaarlijks vijf miljoen euro extra voor een nationaal innovatiefonds voor de visserij. Het idee voor een Nederlandse Visserij Innovatie Programma komt uit de koker van Eppo Bruins, kamerlid en visserijwoordvoerder namens de ChristenUnie.

Dat de visserij een handvol keer concreet in het regeerakkoord wordt genoemd is uniek. ,,Hartstikke tof hè’’, reageert Bruins opgetogen. Niet alleen de ChristenUnie, maar ook het CDA en de VVD hebben zich daarvoor hard gemaakt (de drie partijen vormden afgelopen jaren samen met de PVV en de SGP de zogeheten visserijcoalitie in de Tweede Kamer), terwijl D66 innovatie hoog in het vaandel heeft staan. ,,De afgelopen jaren was er van de kant van de staatssecretaris weinig steun voor de beroepsvisserij. Wij willen opkomen voor onze hardwerkende bevolking en zeker ook voor onze vissers die dat vanwege dreigende Europese regelgeving heel erg nodig hebben.’’

Bruins vindt het niet goed dat de Nederlandse visserijinnovatie louter steunt op Europees subsidiegeld en vindt het hard nodig dat innovatie in visserijtechniek nationaal aangejaagd wordt. Geld voor onderzoek is nu vooral bestemd voor bestandsopnames en de ecologische impact van visserij. ,,De Nederlandse visserij loopt voorop. Dat moet natuurlijk zo blijven, maar daarvoor zijn wel investeringen nodig. Er is nu vanuit de Nederlandse overheid nauwelijks steun voor innovatie. Het is de taak van de overheid om daar geld voor beschikbaar te stellen, voor modernisering en vangsttechniek dus. Dat kan niet van relatief kleinschalige en individuele bedrijven zoals de kottervisserij verwacht worden. Boeren en bouwers hebben daarvoor bijvoorbeeld ook fondsen beschikbaar.’’

In het regeerakkoord staat dat de 15 miljoen euro voor cofinanciering is. Bruins wil uitleggen dat hij een publiek-private samenwerking verwacht. Als vissers hun eigen schepen als infrastructuur beschikbaar stellen voor technologisch onderzoek, dan is dat wat hem betreft ‘in natura’ de private bijdrage. ,,We vragen visserijondernemers dus niet om er zelf cash geld tegenaan te gooien. Het geld uit de innovatiepot is louter bestemd voor onderzoek.’’

Voordat Bruins eind 2015 in de Tweede Kamer kwam was hij ruim zeven jaar directeur van de Stichting voor Technische Wetenschappen, dat nu valt onder de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zo’n stichting zou bijvoorbeeld kunnen helpen bij het opzetten van innovatieprogramma’s.

Het idee voor een innovatiefonds en het organiseren van netwerkbijeenkomsten heeft Bruins afgelopen zomer al voorgelegd en besproken met Pim Visser van VisNed en Floris van Hest van Stichting De Noordzee. Die reageren enthousiast. Het nieuwe fonds valt buiten het keurslijf van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Bruins: ,,Laat bijvoorbeeld jonge technische wetenschappers nadenken over slimme ideeën. Door drie jaar lang 5 miljoen beschikbaar te stellen moeten we innovatie in de visserij echt een versnelling kunnen geven. Kortom, we kunnen zo samen een Pulskor 2.0 bedenken.’’