Nieuwe regering heeft oog voor visserijsector
Nieuwe regering heeft oog voor visserijsector

Nieuwe regering heeft oog voor visserijsector

Algemeen

DEN HAAG – De nieuwe regering heeft oog voor de visserijsector, zo blijkt uit het regeerakkoord van VVD-CDA-D66-ChristenUnie. Als het aan het Nederlandse kabinet ligt wordt de aanlandplicht versoepeld, wordt pulsvisserij toegestaan, krijgt de visserij expliciet aandacht in de Brexit-deal en houdt de kottervloot ruimte op zee (ondanks extra windparken).

Drie van de vier regeringspartijen zaten afgelopen kabinetsperiode in de zogenoemde visserijcoalitie in de Tweede Kamer. En dat is te merken in het akkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. De visserij wordt opvallend veel concreet genoemd in het regeerakkoord. Partijen houden woord aan hun verkiezingsbeloftes inzake pulskorvisserij, aanlandplicht, innovatie en beschermde natuurgebieden op zee.

Nederland wordt duurzaam, zo luidt het hoofdstuk in het nieuwe regeringsakkoord van VVD-CDA-D66-ChristenUnie waarin de visserij een handvol malen wordt genoemd. Klimaat en energie krijgen veel aandacht van het nieuwe kabinet. Concreet vertaald betekent dit onder andere meer kavels op zee voor windenergie. Aanvullend wordt opgemerkt dat Nederland in EU-verband zal bepleiten dat bij de locatie van windmolens op zee rekening gehouden wordt met de belangen van de visserij en dat daar waar mogelijk multifunctioneel gebruik wordt toegestaan.

  • Er worden niet meer visgebieden gesloten dan noodzakelijk vanuit Europese regelgeving.
  • Een EU-verbod op pulskorvisserij moet worden voorkomen.
  • De aanlandplicht moet worden versoepeld zodra er alternatieven zijn die hetzelfde doel dienen. Nederland zal zich hiervoor inzetten.
  • Nederland zal in het kader van de Brexit-onderhandelingen opkomen voor de Nederlandse visserijbelangen.
  • Ter cofinanciering vanuit de overheid van een innovatieprogramma visserij wordt incidenteel 15 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Afspraken die de visserij ook raken:

  • Nationaal beleid is er op gericht om zo efficiënt mogelijk aan de Europese eisen te voldoen. Een gelijk speelveld tussen producenten in de verschillende EU-landen vereist dat er zo min mogelijk zogeheten ‘nationale koppen’ op Europese regels zijn.
  • Om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te borgen en de reputatie van de Nederlandse agro-foodsector te beschermen wordt het toezicht aangescherpt. De NVWA wordt doorgelicht op kosteneffectiviteit en efficiëntie. We intensiveren structureel 20 miljoen voor versterking van de organisatie. Er komt één beheerautoriteit voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer.

Tweets

EMK: Beloftevolle visserijparagrafen in het regeerakkoord. Waddenvereniging: Nieuwe regering zet meteen goede stappen voor het wad.