Friezen buigen zich over marktkansen rivierkreeft
Friezen buigen zich over marktkansen rivierkreeft

Friezen buigen zich over marktkansen rivierkreeft

Algemeen

DOKKUM – Aanvankelijk werd de wolhandkrab gezien als een probleem en zelfs niet aangevoerd. Nu wordt voor de Aziatische lekkernij veel geld betaald en is deze een belangrijke inkomstenbron geworden voor IJsselmeer- en ook binnenvissers.

In Friesland komt de bruine rivierkreeft (gevlekte Amerikaanse rivierkreeft) steeds meer voor. Ook deze wordt op dit moment eigenlijk als plaag gezien, omdat de kreeften de fuiken beschadigen en ook de wolhandkrabpopulatie doen afnemen. De Friese Bond van Binnenvissers vraagt zich af of de bedreiging ook omgezet kan worden in een kans.

De vraag over afzetmogelijkheden voor rivierkreeft werd ingediend bij de Kenniskringen Visserij. Daardoor ontstond de mogelijkheid om in een aantal bijeenkomsten samen met externe deskundigen de marktkansen te verkennen en de rivierkreeft dus tot waarde te brengen.

De tijdelijke kenniskring heeft tijdens drie sessies onder begeleiding van consultant Rene Elsendoorn en Harry Kortstee en Wilco van Cooten (de laatsten van Wageningen Economic Research) gewerkt aan een businessmodel voor het vermarkten van de rivierkreeft.

De prachtige slotbijeenkomst afgelopen maand werd gehouden ten huize van binnenvisser Aaltje Stellema bij Dokkum. Culinair ontwerpster en kok Maidie van den Bos liet op een hele creatieve wijze zien wat je allemaal kan doen met de rivierkreeft. De rivierkreeft is moeilijk pelbaar. Maar het blijkt dat dit product op een hele bijzondere wijze als delicatesse kan worden bereid in een toprestaurant en daarmee grote toegevoegde waarde kan krijgen. Voor de Friese binnenvissers is het nu de vraag of zij de afzet van kreeft gezamenlijk willen regelen.

Wekelijks wordt er in Friesland momenteel circa 250 kilo bruine rivierkreeftjes gevangen. Dit is al veel meer dan enkele jaren geleden, en de inschatting is dat de populatie verder zal toenemen. Daarnaast neemt ook de populatie van de goed eetbare Rode Amerikaanse Rivierkreeft sterk toe.

Op YouTube staan drie filmpjes voor meer informatie:

  • Kenniskring Rivierkreeft: inzichten na de workshops, informatie en inspiratie. Link
  • Kenniskring Rivierkreeft Fryske Fisker: beheersen en vermarkten. Link
  • Kenniskring Rivierkreeft: culinair koken en proeven met rivierkreeft. Link