Waarom een netwerkbijeenkomst? Martin Scholten: ,,In 2014 heb ik met een werkgroep verkend wat de mogelijkheden waren voor het vernieuwd organiseren van de belangenbehartiging van de circa 200 ondernemers in de kleinschalige visserij van binnenwateren tot aan kustwateren. Gericht op de toekomst van een maatschappelijk gewaardeerde visserij die naadloos past in de natuur en bijdraagt aan een lokale economie: u2018Zorgvuldig vissen naar draagkracht van het wateru2019. Nog voor de eindrapportage van de bevindingen van deze u2018Werkgroep Scholtenu2019 in mei 2015 hebben de betreffende visserijondernemers het initiatief genomen om een dergelijke organisatie op te richten: NetVISwerk. De meesten van de genodigden voor de netwerkdag zijn mensen die ik in de periode als formateur heb gesproken, bevraagd en uitgelegd. Wat verwacht je van de kleinschalige visserij, en wat mogen zij van jou verwachten. Dat heeft zich vertaald in een visie en een aanpak waar NetVISwerk nu handen en voeten aan ge
Waarom een netwerkbijeenkomst? Martin Scholten: ,,In 2014 heb ik met een werkgroep verkend wat de mogelijkheden waren voor het vernieuwd organiseren van de belangenbehartiging van de circa 200 ondernemers in de kleinschalige visserij van binnenwateren tot aan kustwateren. Gericht op de toekomst van een maatschappelijk gewaardeerde visserij die naadloos past in de natuur en bijdraagt aan een lokale economie: u2018Zorgvuldig vissen naar draagkracht van het wateru2019. Nog voor de eindrapportage van de bevindingen van deze u2018Werkgroep Scholtenu2019 in mei 2015 hebben de betreffende visserijondernemers het initiatief genomen om een dergelijke organisatie op te richten: NetVISwerk. De meesten van de genodigden voor de netwerkdag zijn mensen die ik in de periode als formateur heb gesproken, bevraagd en uitgelegd. Wat verwacht je van de kleinschalige visserij, en wat mogen zij van jou verwachten. Dat heeft zich vertaald in een visie en een aanpak waar NetVISwerk nu handen en voeten aan ge

Mooie woorden op de Zeeuwse stromen

Algemeen

YERSEKE – Mooie woorden en felicitaties, afgelopen vrijdag op de Oosterschelde aan boord van de rondvaartboot YE 100. Gericht aan het adres van NetVISwerk, de nieuwe brede belangenorganisatie voor binnenvissers en kleinschalige kustvissers. Nu de daden…

Maak er alstublieft wat van! Die dringende oproep deed Martin Scholten. De algemeen directeur van IMARES heeft een warm hart voor ‘authentieke’ visserij en geldt als de architect van NetVISwerk. Hij organiseerde vrijdag op de Oosterschelde een netwerkdag om alle partijen die op welke manier dan ook iets te zeggen hebben over de toekomst van de kleinschalige kust- en binnenvisserij bijeen te brengen. Een gemêleerd gezelschap van meer dan vijftig bekenden ging op de persoonlijke uitnodiging in en kreeg een leuk en leerzaam programma voorgeschoteld. Met hapjes uit de Oosterschelde zelf, zoals harder, paling, rivierkreeftjes en ansjovis!

Ruub Klop uit Hardinxveld-Giessendam heeft naar eigen zeggen een grammofoonplaat ingeslikt. Hij kan eindeloos en passievol praten over de riviervisserij. Al eeuwenlang is de familie Klop actief op de grote rivieren, kleinzonen staan te trappelen. ,,Maar wij hebben de dure plicht om iets moois achter te laten aan ons nageslacht’’, aldus Klop. Zijn vervolgverhaal over de duizend kilometer rivierwater die als gevolg van vervuilde waterbodems is gesloten kan hij echter niet afmaken. Zijn spreektijd zit erop.Na het bezoek aan de cultuurhistorische weervisserij deed Scholten een rondje met de microfoon in handen. Wat mag NetVISwerk verwachten? Alom klinken felicitaties. Joop Bongers van Sportvisserij Nederland is de eerste. Hij vindt het belangrijk dat visserij gereguleerd wordt, transparant en  maatschappelijk verantwoord bezig is. Met een organisatie die dat hoog in het vaandel heeft, wil Bongers graag samenwerken. Floris van Hest van Stichting De Noordzee benadrukt de dialoog. Pim Visser van VisNed nodigt NetVISwerk uit om internationaal aan te schuiven. Tegenstellingen groot/klein moeten volgens Visser wegvallen. We zijn allemaal vissers, in de eerste plaats ‘voedselvoorzieners’. Albert Vermuë – voormalig directeur Visserij en nu directeur van de Unie van Waterschappen – vindt het een goede zaak dat vissers via een stevige organisatie aan tafel komen zitten. Monique van de Water van Natuurmonumenten noemt de vereniging van kust- en binnenvissers een goede zaak, Voordelta en Haringvliet (Kierbesluit) vragen om sparringpartners. De Friese gedeputeerde Johannes Kramer benadrukt de noodzaak om perspectief te houden voor de vissers. Natuurmonumenten bij monde van directielid Teo Wams is positief en hoopgevend gestemd. Christien Absil wil er aan werken om met de VISwijzer de kleinschalige visserij een gezicht te geven. Henri Kool van het ministerie van Economische Zaken herhaalt dat de vissers goud in handen hebben. Tammo Bult spreekt de wens uit dat kleinschalige vissers zich verder professionaliseren, ook in onderzoekswerk. Handelaar Alex Koelewijn (voorzitter Dupan) hoopt dat alle mooie woorden ook werkelijkheid worden. Voorzitter Albert Jan Maat noemt de uitgesproken steun van de partijen ‘hartverwarmend’. ,,We hebben een scherpe focus met een breed fundament. En één doel voor ogen: een houdbare visserij, in goede samenwerking.’’

Terug aan boord van de YE 100, de rondvaartboot die wordt gerund door voormalig kokkelvisser Arjan Huissen en echtgenote Mia. De YE 100 is vorig jaar aangekocht toen er TX 20 op de boeg stond. Het voormalige kokkelvaartuig werd in 1979 gebouwd als BZ 5.Nee, niet alleen het ministerie van Economische Zaken gaat over de (binnen)visserij. Bij lange na niet. De toestemming om wat met vergunningen te mogen doen moet echt van waterbeheerders komen. Zie daar een praktisch voorbeeld van Scholten. Hij is de uitdaging aangegaan om kleinschalige visserij een nieuwe toekomst te bieden, en prijst zich daarom ook zeer gelukkig met het feit dat Maat vorige maand werd gekozen als voorzitter van NetVISwerk. ,,Een voorzitter die van wanten weet om met elkaar ruimte te delen.’’

Vice-voorzitter Jon Visser van NetVISwerk noemt de verbintenis met de land- en tuinbouworganisatie LTO Noord een hele goede ontwikkeling in het streven van de visserijbedrijven om economisch rendabel te opereren. Als actuele aandachtspunten noemde Visser de zeebaarsproblematiek, het nationaal uitrollen van een palingquotum, de aanlandplicht, maar ook de vrees van Wadgarnalenvissers dat de pulsvisserij iets te maken heeft met het ontbreken van kuitgarnalen de laatste jaren. ,,Kortom, we hebben vreselijk veel werk te doen’’, aldus Visser, die vanwege de (financiële) steun applaus vroeg voor de Combinatie van Beroepsvissers. De CvB is feitelijk de initiatiefnemer tot de Werkgroep Scholten, waar NetVISwerk uit is voortgekomen.

Het aantal leden van het jonge NetVISwerk moet wel groeien. CvB-voorzitter Jaap Geleijnse roept de binnenvissers op om massaal steun te geven aan de nieuwe organisatie. De CvB wordt naar verwachting opgeheven.


Organisaties aan boord?
Ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastructuur & Milieu, provincie Zeeland, provincie Friesland, Europarlement, Nederlandse Vissersbond, NetVISwerk, VisNed, PFA, DUPAN, Combinatie van Beroepsvissers, Nederlandse Oestervereniging, Tweede Kamer, Rijkswaterstaat, Wageningen UR, IMARES, NIOZ, Stichting De Noordzee, Natuurmonumenten, Wereldnatuurfonds, Good Fish Foundation, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Zilte Academie Zeeland, Unie van Waterschappen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Youth for Food, Slow Food, Marine Stewardship Council, LTO, Krijn Verwijs, Roem van Yerseke en Murre Techniek.