Foto: Dave Linkie
Foto: Dave Linkie

Tankboot neemt deel aan eisurvey

Algemeen

IJMUIDEN – Onderzoekers van IMARES zijn de komende maanden op zee voor de 3-jaarlijkse survey makreel- en horsmakreeleieren op de Atlantische Oceaan. Daar doet ook een Britse pelagische trawler aan mee.

Dit jaar is de makreel- en horsmakreel-eisurvey een echte samenwerking met de visserij, waarbij voor het eerst naast onderzoeksschepen ook trawlers worden gebruikt als platform om de survey uit te voeren. Het doel van de survey is een bestandsbepaling van makreel en horsmakreel via de eiproductie van deze soorten. In april en juni zijn zeven onderzoekers van IMARES aan boord van het onderzoeksvaartuig ‘Tridens’, in de maand mei zijn vijf onderzoekers van het instituut op de Britse trawler LK 429 ‘Altaire’.

Tijdens de reizen worden de Keltische Zee en Golf van Biskaje bemonsterd, waarbij met een zogenoemde planktontorpedo de waterkolom bemonsterd wordt voor viseieren. Alle makreel- en horsmakreeleieren in de monsters worden verzameld en geteld, en dit maakt een schatting van de totale eiproductie in het huidige paaiseizoen mogelijk. Daarnaast wordt er met een pelagisch net volwassen makreel en horsmakreel gevangen om te bepalen hoeveel eieren één vrouwtje afzet.

De survey maakt onderdeel uit van een grote, door ICES gecoördineerde internationale survey die al in januari van start is gegaan voor de kust van Portugal en pas in augustus zal eindigen ten westen van Schotland. De resultaten van de hele survey worden gebruikt in de toestandsbeoordeling van het paaibestand van makreel en horsmakreel, uitgevoerd door ICES.

De onderzoekers houden een blog bij, dat is te volgen via blogspot.