IJsselmeervisserij
IJsselmeervisserij

Knoop doorgehakt over verdeling compensatiegeld

Algemeen

EMMELOORD – Na ‘tig’ vergaderingen heeft de PO-Vissersbond/IJsselmeer de knoop doorgehakt: compensatiegeld voor zware beperking van de schubvisvisserij wordt voor de helft verdeeld op basis van de schubvisbesomming in 2012 en voor de andere helft op basis van de schubvisrechten op het IJsselmeer/Markermeer.

De 76 leden op het IJsselmeer en Markermeer hebben afgelopen weekend van de PO-Vissersbond/IJsselmeer een schrijven ontvangen over de verdeling van het compensatiegeld, het komende visplan en de (nieuwe) AIS-verplichting voor IJsselmeervissers.

In 2014 zei het ministerie van Economische Zaken 340.000 euro toe als éénmalige compensatie voor de grote beperking in de zegenvisserij en nettenvisserij. Er mag sindsdien nog maar met 15 procent van de merkjes worden gevist. Via de Tweede Kamer werd vorig jaar zomer aan het ministerie duidelijk dat dit bedrag niet overeenkwam met 85 procent van de reductie. Daarop werd een bedrag van 352.000 euro extra toegezegd, maar dat geld zou alleen worden overgemaakt als de vissers overeenstemming hadden over de verdeelsleutel.

Onder de IJsselmeervissers is van meet af aan grote onenigheid over de verdeling van het compensatiebedrag. Verdeling op basis van besommingsverlies zou betekenen dat enkele Urker bedrijven de helft van het bedrag zouden ontvangen. Verdeling op grond van de visrechten zou betekenen dat groot en klein en ook diegenen die niet meer actief visten evenveel uitbetaald kregen. Her en der werd juridisch advies ingewonnen.

Na een raadpleging onder de leden vorig jaar nam de (nieuwgekozen) ledenraad deze maand een unaniem besluit. Van het totaalbedrag van 692.000 gaat 40.000 euro als onkostenvergoeding naar de PO-IJsselmeer. De overgebleven 652.000 euro wordt onder de vissers verdeeld: 50 procent op basis van de schubvisrechten en 50 procent over de schubvisbesomming in 2012. Voor de berekening van de visrechten geldt: 50 nettenmerken tellen één keer mee, een zegenvergunning telt één keer mee en grote fuiken met ruiven worden voor 3 procent meegeteld. Verkoop van vissers buiten een visafslag om zonder schriftelijke ontheffing van het PO-bestuur wordt in de besommingsberekening niet meegenomen. Na eventuele verrekening van openstaande schulden maakt de PO het geld binnen enkele weken over.

AIS
Afgelopen najaar is het Binnenvaart Politiereglement aangepast, waardoor vissersvaartuigen op het IJsselmeer dienen te beschikken over een werkzaam Automatic Identification System (AIS) om zo de veiligheid op de binnenwateren te vergroten. Er leven vragen over binnen de PO-Vissersbond/IJsselmeer en er zal contact worden opgenomen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om duidelijkheid te krijgen en tevens te proberen financiële steun te krijgen voor aanschaf van een AIS-systeem.

Bezwaar tegen verdeelsleutel
VOLENDAM – De oud-ledenraadsleden Jan Schilder (VD 84) en Patrick Schilder (VD 64) tekenen naar eigen zeggen met enkele tientallen gelijkstemde collega’s bezwaar aan tegen de gekozen verdeelsleutel en de gang van zaken in de ledenraad. Drie van de vijf voormalige ledenraadsleden zouden volgens de Schilders voorstander zijn geweest van een verdeling louter op grond van visrechten. Maar volgens de Volendammers werd die ledenraad opzij gezet. Aan het hoofdbestuur van de Vissersbond is nu een brief gestuurd met vragen over het besluitvormingsproces, het wachten is op een antwoord. ,,Iedereen betaalt evenveel, vergunningen zijn gelijkwaardig.

Diegenen die niet of minder gevist hebben, hebben vis gespaard voor collega’s die meer hebben gevangen. In het algemeen belang komen wij op voor een gelijke eerlijke verdeling. Anders kappen we ermee. Desnoods wordt het een breuk.’’

Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt in een reactie: ,,Ik begrijp heel goed wat de tegenstanders van deze uitkomst van de compensatie zeggen. Het is voor de ledenraad PO-IJsselmeer onmogelijk gebleken om tot een uitkomst te komen waar alle leden gelukkig mee zijn. Toch is er nu met hulp van advocaten en notaris een oplossing en uitkomst. Ons is verzekerd dat het allemaal rechtsgeldige besluiten zijn en daar heeft elk lid zijn of haar invloed op gehad. Voordat het zover was zijn alle mogelijkheden voorbij gekomen en besproken. Er vormden zich tegenstellingen en dan is een stemming doorslaggevend. Jan en Patrick Schilder (en eventueel anderen) zijn uitgenodigd om elk 14 handtekeningen te verzamelen en dan zitten ze als gekozen bestuurders weer in de Ledenraad. Van dit traject kan niemand vrolijk worden en ik heb diep respect voor de IJsselmeervissers die tot het laatst toe hebben volgehouden om er in harmonie uit te komen. Het lijkt nu het moment om naar de toekomst te kijken want voor de IJsselmeervissers die willen blijven vissen is er werk zat te doen. De mensen van het Blauwe Hart zitten ons echt op de hielen.’’