u2018Innovatieve puls niet afremmenu2019
u2018Innovatieve puls niet afremmenu2019

‘Innovatieve puls niet afremmen’

Algemeen

BRUSSEL – Ruim baan voor de innovatieve pulsvisserij, betere onderlinge afstemming visserijinspecties en een einde aan de opeenstapeling van regels. Een duidelijk boodschappenlijstje voor staatssecretaris Van Dam van Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP). Van Dam bezocht vorige week de Visserijcommissie van het Europarlement om daar te spreken over het voorzitterschap van Nederland van de EU het komend half jaar en zijn inzet op de huidige, lastige visserijdossiers. Van Dalen, lid van de Visserijcommissie, kon Van Dam meteen aanspreken op de inspecties van een aantal Nederlandse kotters door volstrekt onwetende Duitse inspecteurs.

Ook voor Van Dam is afstemming noodzakelijk, want vissers moeten er immers op kunnen vertrouwen dat overal dezelfde regels gelden en dat er gelijk wordt gehandhaafd. Van Dalen pleitte voor regels die ook in de praktijk werken. Het is volgens Van Dam niet uit te leggen dat Europa de rem zet op een nieuwe innovatie als de puls. ,,Terwijl onderzoek na onderzoek aantoont dat pulsvissen selectiever, duurzamer en milieuvriendelijker is. Binnen de Technische Maatregelen moet het mogelijk zijn innovaties die verband houden met de aanlandplicht snel goed te keuren.’’ Van Dam gaf aan zich in te zullen zetten voor beleid dat innovatie aanmoedigt.