Journalisten tussen de RSW-tanks van de SCH 72, met links Gerard van Balsfoort, derde van links Martin Pastoors, midden achter schipper Piet Hoek en geheel rechts Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau.
Journalisten tussen de RSW-tanks van de SCH 72, met links Gerard van Balsfoort, derde van links Martin Pastoors, midden achter schipper Piet Hoek en geheel rechts Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau.

PFA spin in het web

Algemeen

IJMUIDEN – Het eigen wetenschappelijk onderzoek van de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) wordt steeds omvangrijker. Omdat pelagisch ondernemen tegenwoordig meer is dan alleen vis vangen en verkopen is de PFA op vele fronten wereldwijd actief met lobby en beleidsadvisering.

De ‘behouwe teelt’ voor de meeste vriestrawlers biedt aan het eind van het jaar een mooie gelegenheid voor een kennismaking met de pelagische visserij. Het Nederlands Visbureau organiseerde vorige week woensdag voor een aantal dagbladjournalisten een rondleiding op de SCH 72, die in de Haringhaven in IJmuiden lag, voorafgegaan door een achtergrondbriefing op het kantoor van rederij Vrolijk door PFA-voorzitter Gerard van Balsfoort en Martin Pastoors, wetenschapper in dienst van de PFA.

Van Balsfoort legde uit welke rol de PFA speelt in de belangenbehartiging, die van pure economische lobby steeds meer verschuift naar beleidsadvisering. De PFA onderhoudt intensieve contacten met het Pelagisch AC, de ICES, het adviserend comité van de Europese Commissie (STECF), de EC zelf, het Europarlement en de Raad, terwijl voor de grootste pelagische bestanden onderhandelingen met kuststaten als Noorwegen, IJsland en Rusland van zeer groot belang zijn.

Het voldoen aan de regelgeving heeft plaatsgemaakt voor vooruitlopen op regelgeving, door te blijven werken aan verduurzaming van de visserij. Bijvoorbeeld door in te zetten op certificering voor MSC van alle visserijen van de PFA.

Data
Het zelf verrichten van visserijwetenschappelijk onderzoek wordt steeds belangrijker bij de PFA. Niet voor niets heeft de PFA een voormalig IMARES-bioloog in dienst genomen. Samengewerkt wordt met Europese instituten, maar ook met buitenlandse organisaties als de SPRFMO (de beheerorganisatie voor de zuidelijke Pacific) en met Noordwest-Afrikaanse landen.

Trawlers van Vrolijk en Parlevliet & Van der Plas met de feestdagen in de Haringhaven van IJmuiden. Deze week was de haven weer leeg.In 2015 heeft de PFA op zes eigen trawlers op 33 reizen in totaal 1.513 trekken bemonsterd, waarbij 117.557 lengtes zijn opgenomen. Niet alleen in de EU-wateren maar ook in de zuidelijke Pacific zijn vangsten per trek geregistreerd. Het verzamelen van acoustische data is van belang voor het bepalen van bestandsgrootte, biomassa en dichtheden van bestanden.

Onderzoek naar selectiviteit is met de invoering van de aanlandplicht nog belangrijker geworden. Uit testen met diverse soorten ontsnappingspanelen blijkt dat die vooralsnog vooral effectief zijn voor het lozen van kleine makreel. Heek dreigt voor de pelagische visserij een knelsoort (choke-species) te worden: de soort wordt steeds vaker bijgevangen en mag niet meer gediscard worden, terwijl het quotum laag is.  Proeven met een heek-grid gaan door.

Al jaren zet de pelagische sector heel fors in op soortherkenning door middel van breedbandsonars en echoloden. Er worden zeker vorderingen geboekt, maar er zijn nog meer data nodig voordat de schipper op de brug in real time de vissoort op basis van sonarbeelden kan herkennen en kan besluiten tot al of niet bevissen van de school.

De bedrijfsschepen van de PFA doen ook mee aan internationale wetenschappelijke surveys. Bijvoorbeeld de laatste makreel-ei survey (waaruit bleek dat makreel steeds vroeger paait). De PFA heeft een tender uitgeschreven voor een komende horsmakreel ei-survey.

Rondleiding
Op de SCH 72 werd het persgezelschap welkom geheten door schipper Piet Hoek, waarna een rondleiding volgde door het hele schip. De ochtend werd op gepaste wijze afgesloten met een lunch waarbij haring en makreel niet mochten ontbreken.

Pelagische vangstmogelijkheden EU
Haring 445.329 / 518.242 ton
Noordzee horsmakreel 15.200 / 15.200 ton
Westelijke horsmakreel 85.782 / 106.721 ton
Makreel 1.034.000 / 895.900 ton
Blauwe wijting 1.260.00 / 776.391 ton
Atlanto Scandic haring 283.053 / 316.876 ton
Westelijke Zilversmelt 4.316 / 4.316 ton

Marokko 80.000 ton
Mauritanië 247.500 ton
Zuidelijke Pacific 28.100 ton (waarschijnlijk aandeel EU)

Vertrek
De KW 174 vertrekt uit de haven van IJmuiden. De doelsoorten van de reis: haring en/of horsmakreel. Als er goede berichten komen van de westkant van Ierland over de horsmakreelvisserij dan zullen meer trawlers daar naartoe gaan. – Foto: Marcel CosterAfgelopen maandag en dinsdag vertrok de hele vloot van Vrolijk uit de Haringhaven, IJmuiden. De SCH 72 gaat om horsen aan de westkant van Ierland, de H 171 maakt een begin met de makreelvisserij, evenals de ‘Prins Bernhard’. Van de SCH 81 was het visplan begin deze week nog niet bekend. Afgelopen maandag werd een sloepenrol gedaan met de hele bemanning.

De SCH 24 van Jaczon vertrok afgelopen dinsdagavond uit de haven van Vlissingen en zette koers naar Mauritanië. De Britse Wirons, PH 1100/PH 2200, vertrokken die dag uit Scheveningen richting Het Kanaal. De ‘Sandettie’ ligt in Stellendam voor een dokbeurt en kleine reparaties bij Maaskant. Van de H 180 ‘Atlantic Lady’ was het visplan nog niet bekend.

De SCH 302 van Van der Zwan vertrok afgelopen zaterdag uit Velsen-Noord. Rederijgenoot SCH 6 vertrok begin deze week en stoomde op naar de wateren bij Ierland.

Van Parlevliet & Van der Plas vertrokken afgelopen zaterdag de KW 174, ROS 170, ROS 171 en BX 791 uit IJmuiden richting de makreel- en horsmakreelgronden. De ROS 785 is momenteel stomende richting Mauritaanse wateren. De ‘Margiris’ is de feestdagen overgebleven in Ierse wateren en havens, komt eind deze week lossen in IJmuiden en zal dan ook vertrekken naar Mauritanië.