Een van de vier units op de haven van Oudeschild. Met nauw bij de realisatie betrokkenen, van links naar rechts  Klaas-Dirk van der Heiden van hoofdaannemer Mokobouw, Antoine Maartens van Urgenda Samen Sneller Duurzaam, Jook Nauta namens de Jachthavens van Texel en Stichting Duurzaam Texel, Adrie Vonk (TX 1) van de CIV Texel en namens de gebruikers, voorzitter Maarten Drijver van de CIV Texel, Sven Altenberg van fabrikant Environmental Systems en wethouder Frank Kingma. Op de foto ontbreekt Jan de Boer van de SFAV, die ook deel uitmaakt van de klankbordgroep.
Een van de vier units op de haven van Oudeschild. Met nauw bij de realisatie betrokkenen, van links naar rechts Klaas-Dirk van der Heiden van hoofdaannemer Mokobouw, Antoine Maartens van Urgenda Samen Sneller Duurzaam, Jook Nauta namens de Jachthavens van Texel en Stichting Duurzaam Texel, Adrie Vonk (TX 1) van de CIV Texel en namens de gebruikers, voorzitter Maarten Drijver van de CIV Texel, Sven Altenberg van fabrikant Environmental Systems en wethouder Frank Kingma. Op de foto ontbreekt Jan de Boer van de SFAV, die ook deel uitmaakt van de klankbordgroep.

Units voor bunkeren gasolie en afgifte vloeibaar afval

Algemeen

OUDESCHILD – De dagen van de olieboot in de haven van Oudeschild zijn geteld. Vorige week werden de vier nieuwe tankunits op de kade officieel in gebruik genomen. Kotters en andere schepen kunnen voortaan aan deze vaste stations gebunkerd worden. Ook via de units wordt bilge, verlopen olie en toiletwater direct naar de wal gepompt en met een nieuwe installatie geschikt gemaakt voor recycling.

,,Het is mooier geworden dan we hebben durven dromen’’, zegt voorzitter Maarten Drijver van CIV Texel. Vorige week woensdag was er in het zaaltje boven in het pand van de visserijcoöperatie een informatieve bijeenkomst voor betrokkenen over de ‘DeWatering Pilot Plant’ in de haven van Oudeschild. ,,Alles doet ‘t.’’ Al houdt Drijver nog een slag om de arm, en is de olieboot in deze ‘tussenfase’ nog wel in gebruik.

Pompen tussen de kade-units en de voorraadtank en filterunit.De visserijhaven  van Texel wordt steeds duurzamer. CIV Texel speelt daarin een belangrijke rol. De zwavelvrije gasolie werd altijd vanuit de opslagtanks van de CIV naar de olieboot gepompt, die vervolgens langs de kotters voer om deze te voorzien van gasolie. Bilge werd ook door de olieboot ingenomen en naar de wal gepompt. Tegen de achtergrond van maar liefst 75 procent minder gasolieverbruik door de Texelse visserijvloot ten opzichte van twintig jaar geleden en de strengere eisen aan tankboot en bemanning is gezocht naar een duurzamere oplossing.

Op de kade van de haven van Oudeschild staan nu vier tankunits. Vanuit één unit zijn vier kotters te beladen met de gasolie uit de opslagtanks, zonder dat de schepen hoeven te manoeuvreren. Uiteraard zijn alle laadsystemen voorzien van overvul-beveiligingssystemen.

De nieuwe filterunit van Environmental Systems zorgt voor scheiding van vaste fracties en water.Ook voor de inname van vloeibare afvalstoffen heeft CIV Texel een duurzame oplossing gezocht en gevonden. Via drie aansluitpunten op elke unit wordt bilge, toiletwater en verlopen olie afzonderlijk naar de drie compartimenten in de voorraadtank aan de wal gepompt. Een nieuwe zuiveringsunit van Environmental Systems (ES) scheidt sludge in water en vaste stoffen. Via membramen wordt het oliehoudende water en het toiletwater verder gezuiverd zodat het op het riool geloosd kan worden. De inzamelaars van afval hoeven voortaan niet meer vooral water te vervoeren. Geprobeerd wordt om de overgebleven fracties afvalstoffen zo goed mogelijk te verkopen.

Complimenten waren er van Jook Nauta van de klankbordgroep die het project heeft begeleid. Het project toont volgens Nauta de verantwoordelijkheid van de ‘sterke overblijvers in de visserij’. Na het toerisme en de recreatievaart is er nu in ook de visserij sprake van de drie G’s: Groene Gasten die Geld verdienen (de Texelse variant van de drie P’s van planet, people en profit).

De opslagtank voor vloeibare afvalstoffen in de schuur van CIV is onderverdeeld in drie compartimenten.Na Den Oever is Oudeschild de tweede visserijhaven met vaste belaadpunten voor gasolie. Oudeschild is wel de eerste haven waar op deze manier ook vloeibare afvalstoffen ingenomen kunnen worden. Voor het project werd financiële steun verkregen vanuit het Europees Visserij-fonds.  

Gesleuteld
Afgelopen weekend zijn diverse kotters al met de nieuwe units gebunkerd. Er moet her en der nog wat gesleuteld  worden (nog niet elke unit geeft het juiste aantal liters), maar volgens Drijver zal begin januari alles operationeel zijn.

Afvalstromen
CIV Texel heeft alles wat afvalinname betreft goed onder controle. De vissers werken daarbij samen met de SFAV (Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij), de SAB (Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart), afvalinzamelaar MAIN en Gemeente Texel (huisvuil) en zijn participant in projecten als Green Deal, Healthy Seas, Fishing for Litter (vuilvissen) en het Pluis-project. Klein chemisch afval gaat in extra sterke plastic zakken en wordt ook opgehaald door MAIN. Door de installatie van ES worden de vloeibare afvalstromen met ongeveer 75 procent verminderd. CIV Texel ziet met haar voorzieningen ook kansen bij niet-visserijschepen.