EP keurt protocol EU en Mauritanië goed

Algemeen

BRUSSEL – Het Europarlement heeft het visserijprotocol tussen EU en Mauritanië goedgekeurd. Terwijl duizenden Mauritaniërs inmiddels werkloos zijn en trawlers voor de kant liggen, omdat de pelagische vloot van de EU niet met het protocol uit de voeten kan, jubelt Europees visserijcommissaris dat het akkoord een win-winsituatie is voor beide partijen.

De overduidelijke uitkomst van de stemming in het Europarlement (467 voor en 154 tegen) maakt de weg vrij voor inwerkingtreding van het protocol. Een zeer tevreden Damanaki prees afgelopen dinsdag de constructieve dialoog tussen de Europese Commissie en Mauritanië om het protocol zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor beide partijen, en in lijn met de principes van de EU met betrekking tot duurzaamheid, eerlijkheid en ‘waar voor je geld’. Het akkoord loopt tot eind 2014. In de loop van 2014 zullen nieuwe onderhandelingen starten.

De SGP-fractie waagt te betwijfelen of het protocol waar voor je geld is en stemde tegen. Europarlementariër Bas Belder: ,,De EC heeft geen goed resultaat behaald in de onderhandelingen. Dat is jammer. Niet alleen voor de visserijsector, maar ook voor de werkgelegenheid in Mauritanië. Half september blijkt de EC nog enkele toezeggingen te hebben gekregen van Mauritanië, maar voor de pelagische sector blijft het resultaat onvoldoende.’’ Belder stelde in het Europarlement voor de vergoeding te koppelen aan de daadwerkelijke benutting van de vangstmogelijkheden, om op die manier een betere balans te krijgen.

Ook volgens CDA’er Lambert van Nist elrooij is de overeenkomst, kosten 70 miljoen euro per jaar (exclusief de eigen bijdrage van de reders), onrendabel voor de EU en moeilijk werkbaar. Hij schat de huidige benutting op slechts 30 procent. De fractie stemde tegen. Van Nistelrooij wijst onder meer op de toegestane marge tussen logboek-opgave en daadwerkelijk transhipment, die van 10 procent (normaal in de EU) naar 2 procent is gegaan. ,,Dat maakt de vissers kwetsbaar maakt voor de, soms corrupte, controle-instanties in Mauritanië.’’ Hij vermoedt dat de EC het ‘redelijk stabiele maar door terroristen omgeven Mauritanië’ een handje wil helpen en met de miljoenen voor het visserijakkoord aan de kant van het westen wil houden.

Voorzitter Gerard van Balsfoort van de Pelagic Freezertrawler Association (PFA) is duidelijk: ,,Het is een onaantrekkelijk akkoord, en ik heb grote twijfel of onze visserij bij Mauritanië zo economisch haalbaar is te maken. Nu het EP heeft ingestemd met het akkoord is het aan iedere rederij de keuze om er al dan niet gebruik van te maken.’’ Op dit moment vissen er geen Nederlandse trawlers bij Mauritanië. Dat is volgens pelagisch consulent Ad Corten ook slecht nieuws voor de circa 3.000 werkloze zeelui in havenstad Nouadhibou, en voor de Afrikaanse consument, die nu niet meer kan beschikken over de kostbare sardinella.

Corten is momenteel in Mauritanië en bericht dat bij afwezigheid van de trawlervloot door Mauritanië een groot aantal kano’s uit Senegal is ingehuurd om de sardinella in bulk aan te voeren. Die sardinella wordt verwerkt tot vismeel en gaat als veevoer naar met name Rusland.