Havenbedrijven Scheveningen in de knel

Algemeen

DEN HAAG – De kans dat grote havengebonden bedrijven Scheveningen vaarwel zeggen is met de nieuwste plannen van het stadsbestuur van Den Haag niet kleiner geworden. Bedrijven die willen uitbreiden zitten klem.

Het kan dringen worden in de Eerste haven van Scheveningen als alle beroepsvaart, ook die uit de Derde haven, daar een plekje moet zien te vinden.De strijd speelt al tientallen en misschien wel honderden jaren; die tussen het Haags stadsbestuur dat steeds lijkt te kiezen voor Scheveningen als mondaine badplaats en voor woningbouw in het havengebied enerzijds en de bedrijven op de haven en meerdere Scheveningse organisaties die willen dat visserij en scheepvaart meer ruimte krijgen anderzijds.

Het stadsbestuur vindt dat de maritieme sector genoeg ruimte krijgt in de vorige week gepresenteerde plannen. Die plannen voorzien in 700 woningen, winkels en horeca op het voormalige Norfolkterrein, twee torens op de havenhoofden van 90 en 40 meter hoog voor woningen en hotels, een toeristische attractie op de haven in de vorm van een kabelbaan tussen de havenhoofden en verbetering van de kades, waarvoor 7,3 miljoen euro is uitgetrokken. De Eerste haven blijft bestemd voor de beroepsvaart, en ook in de Derde haven kan beroepsvaart afmeren. Wethouder Economische Zaken Norder zegt dat hij rekening heeft gehouden met de belangen van zowel bewoners, ondernemers als de toeristische sector. In 2025 moet de opknapbeurt van Scheveningen haven klaar zijn. Hierbij is rekening gehouden met de crisis waarin de woningbouwsector momenteel verkeert. Norder rekent op 750 extra arbeidsplaatsen. Op 21 maart spreekt de raadscommissie ruimte zich uit over deze plannen.

Directeur Henk Groen (70) van Rederij Groen, actief in de offshore met 24 schepen, ziet de plannen met lede ogen aan. Zijn bedrijf groeit uit z’n jasje, ook qua kantoor. Groen: ,,We zoeken naar een ander kantoor en meer kaderuimte, maar we krijgen niets aangewezen. Het wordt straks dringen in de Eerste haven, waar alle beroepsvaart zich moet concentreren. In de Derde haven mag je straks wel liggen, maar verder ook niks.’’  Groen zou het heel erg vinden om te moeten verhuizen. ,,We zitten hier met 20 Scheveningers op kantoor, die allemaal op vijf minuten fietsen van de zaak wonen. Onze roots liggen hier.’’ Hij is een rasechte Scheveninger, met sterke binding met de visserij: onder meer tien jaar gevaren op de trawlervloot van Jaczon en veel voormalige vissersschepen in de vaart. ,,We blijven echt het liefst op Scheveningen. Maar in IJmuiden zouden we de ruimte krijgen en alles bij de hand kunnen hebben.’’

Directeur Gerard Zwijnenburg van Rederij W. van der Zwan zegt desgevraagd dat de rederij tevreden is met de situatie zoals deze nu is. ,,Uitbreiding is voor ons nu niet aan de orde, maar dat straks alle beroepsvaart, visserij, offshore, Rijkswaterstaat enzovoorts, in de Eerste haven wordt geconcentreerd zien wij wel als een potentiele bedreiging. De visserij, wij als reders maar ook de aanvoerders van de UFA, krijgt dan minder ruimte. De Derde haven wordt een soort overloophaven, waar de visserij ook kan liggen. Maar op de kades daar komen woningen en winkels, dus je kunt er verder niets doen. Een eventuele containerhaven, zoals ze die in IJmuiden ontwikkelen, wordt ook uitgesloten.’’

De Politieke Partij Scheveningen (PPS) is verbijsterd over de plannen, die volgens de PPS geheel voorbij gaan aan de wensen van de havengebonden bedrijven. Deze zijn verenigd in de Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH), die een alternatief plan voor de haven heeft opgesteld. Met een petitie verzoekt de PPS het college van B&W te Den Haag conform het plan van de BSH ook de Derde Haven en omliggend terrein geheel in te richten voor visserij en havengebonden bedrijvigheid en daarmee ruimte te geven aan de visserij en beroepsvaart.
Voor de petitie: http://petities.nl/petitie/scheveningen-haven-een-nieuwe-toekomst.