Hondensnacks van vis(restanten)

Algemeen

URK – Visrestanten en discards omzetten in diervoedersnacks, garnalenvissers die op makreel gaan jiggen, een verkoopbemiddelingssysteem voor vis die nog moet worden aangeland of zelfs gevangen en het opschalen van de aanvoer van levende langoustines. Een greep uit de jongste projecten in Flevoland en Noord-Holland, waarvoor in het kader van ´Duurzame ontwikkeling visserijgebieden´ subsidie wordt toegekend.

Gert Bakker met proefmonsters van gedroogde discards voor hondenvoer.In Flevoland waren afgelopen najaar vijftien projecten voor subsidie ingediend. Daarvan zijn er vier gehonoreerd. Onder andere de aanvraag van Visveiling Urk voor investering in een sorteerlijn is buiten de boot gevallen. Het geld komt voor de helft uit het EVF. Totaal is er uit deze tender voor 712.625 euro in Flevoland beschikt. De gemeente Urk draagt anderhalve ton bij, de rest van de cofinanciering is van de provincie Flevoland.

Levende langoustines
Meerdere aanvragen betroffen langoustines. De Visserij Lokale Actie Groep heeft in het advies gekozen voor een vervolgproject met de Visserijcoöperatie Urk als penvoerder. Het  door Raad en Daad opgestelde projectplan draagt de titel: ´Levende en dagverse Noorse kreeft in de keten: samenwerking, kennisuitwisseling en waardevermeerdering´. In een eerder project is gewerkt aan de verbetering van de kreeftjeskwaliteit en aanvoer van levende langoustines, aanvankelijk met de PD 126 en later de WR 108. In dit vervolgproject wordt geprobeerd de aanvoer van levende langoustines op te schalen, in eerste instantie met de Eurokotters SC 35, SC 45, UK 158 en Z 525. Er wordt overgeschakeld op weer een nieuwe leefbak, nu van de Canadese producent Bio Innovations op Nova Scotia. Nieuw is dat nu naast visserijbedrijven en handelaren ook Shellfish Urk (Aqualife) en het Berechja College deel uitmaken van het project.

Catch Drive is een project van E-Catch, Urker producent van het elektronische logboek dat inmiddels internationaal bekendheid geniet. Binnen Catch Drive is de Wieringer Stefan Tijsen als manager actief. Tijsen liep al een tijdje rond met ideeën over nieuwe vermarktingsystemen en was direct geïnteresseerd toen hij hoorde van het concept van E-Catch. Catch Drive wordt ontwikkeld voor en door de visserman met het oog op duurzaamheid en ketenverkorting, aldus Tijsen en Pieter van Slooten van E-Catch. Het betreft een (internationaal) bemiddelingssysteem, een soort ´marktplaats´ voor verse vis. Na een presentatie voor de leden van de Urker afslag gaat het nieuwe marketingsysteem komend voorjaar ´live´.

Gert Bakker en vriendin Wilhelmina Romkes (Zeevishandel Bakker) verkochten vorig jaar hun visverkoopwagen en richten zich met PetsFish op een nieuwe markt voor hoogwaardige dierensnacks van vis(restanten). Flevoland heeft hun subsidieaanvraag gehonoreerd voor verdere productontwikkeling, opschaling en promotie. Het betreft hondensnacks van gedroogde vis, verse hondenvoeding (barf: bones and raw feeding) en kant en klaar visproducten in worstvorm voor honden en katten. Als basismateriaal gebruiken Bakker en Romkes snijrestanten van het bedrijf Bakker Seafish van vader Maarten Bakker. Maar er wordt ook voorzichtig geëxperimenteerd met discards vanaf zee. Gelet op de Europese discussie voor een verbod om niet-marktwaardige vis overboord te zetten is het idee om deze (kleine) vis te recyclen en op te waarderen zeer innovatief.

De grootste hap in Flevoland gaat naar het Maritiem Kenniscentrum Visserij, dat drie ton subsidie tegemoet kan zien, en op de bovenste etage van de nieuwe Urker visserschool moet verrijzen. Post Consultancy heeft drie van de vier gehonoreerde subsidieprojecten geschreven.

Noord-Holland
In Noord-Holland was voor de laatste tender in deze provincie nog 115.000 euro beschikbaar. Die gaat naar twee projecten: ´Diversificatie en Marktontwikkeling voor vissers in de Noordkop´ en ´In het kielzog van de visser´.
Hoofdaanvrager in het diversificatie-project is Visafslag Hollands Noorden, daarbij begeleid door Esther Krijnen van het subsidie/projectbureau InnoFundNL en Jacco Dros van Het Hollandse Hooggebergte. Dit project kent twee poten: makreel-jiggen door de garnalenkotter TX 41 plus een startfonds voor de Stichting Vispromotie Haven Den Oever. In deze jonge Wieringer stichting werken visafslag, Zeeverse Vismarkt, vissers, handelaren en restaurants samen aan promotie van verse vis uit de noordkop: mooie vis, weten waar die vis te koop is en hoe je hem het lekkerst kunt bereiden.

´In het kielzog van de visser´ is een project van het Zuiderzeemuseum Enkhuizen met grootschalige educatie en promotie van visserij uit verleden en vooral ook heden. Het Nederlands Visbureau (met de campagne ´Mannen van de Zee´) en praktijkvissers werken actief mee aan een gelijknamige tentoonstelling. Gezamenlijke acties zijn het uitzetten van glasaal in het buitenmuseum en het aanslaan van het eerste vaatje haring. Vishandelaar Fiskano uit Urk zal gedurende de weekenden voor een tafel met vis uit IJsselmeer, Noordzee en oceanen zorgdragen. Van Slooten Aquacultuur (snoekbaarskweek), Hugo Schuitemaker met zijn fotoserie Zeeliefhebbers en de voor het Nederlandse publiek vanwege de tv-serie Man Bijt Hond bekende schipper Klaas Jelle Koffeman (FD 281) worden eveneens betrokken bij het project.

In 2011 zijn er drie openstellingen geweest voor de regeling Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden: in januari, september en oktober. Afgelopen maand zijn de aanvragen uit september beschikt door de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.