H WMR-onderzoekers zoeken de tijdens de zelfbemonstering aan boord verzamelde discards uit in hun lab aan de wal.
H WMR-onderzoekers zoeken de tijdens de zelfbemonstering aan boord verzamelde discards uit in hun lab aan de wal. xx

Kotters gezocht voor discards-zelfbemonstering

Algemeen

IJMUIDEN - Het discards zelfbemonsteringsprogramma is het eerste, grootste en langstlopende samenwerkingsproject van onderzoek en visserij. Wageningen Marine Research zoekt nieuwe deelnemers.

In het kader van de Europese Data Collectie Verordening is Nederland als lidstaat verplicht gegevens te verzamelen van de vangst die niet wordt aangevoerd; de zogenaamde ‘discards’. Al jarenlang voert Wageningen Marine Research (WMR) dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het doel van dit onderzoek is een beeld te vormen van de hoeveelheid discards en het discardgedrag aan boord van commerciële schepen, over verschillende vistuigen verspreid in ruimte en tijd. Het project levert schattingen van de hoeveelheid discards. Deze schattingen worden voor een aantal visbestanden zoals schol en tong gebruikt in de bestandschatting.

Elk jaar nemen er circa 20-25 kotters (Eurokotters en bokkers) deel aan dit onderzoek en sommigen zijn al jaren betrokken bij het programma. Dit jaar is WMR op zoek naar kotters die vissen in de zuidelijke of noordelijke Noordzee (tot het Engelse Kanaal) en binnenkomen of hun vis lossen op de afslagen in Vlissingen, Stellendam of Scheveningen.

Wat wordt er van de kotter en bemanning verwacht:

•        Maximaal tien keer per jaar monsteren op basis van een jaarlijkse planning;

•        Verzamelen van discards van twee trekken (twee keer 80 kilogram) verspreid over de visweek volgens een standaard protocol;

•        Discards opvangen in zakken en deze afsluiten met tiewrap en labelen (schip, datum en treknummer), en op ijs zetten;

•        Treklijst (uitgebreidere versie van het logboek) bijhouden van alle trekken gedurende de bemonsteringsreis;

•        Bericht aan de WMR-medewerker bij binnenkomst;

•        Eventueel een WMR-waarnemer meenemen aan boord voor een bemonsteringsreis (jaarlijks zijn er tien willekeurige reizen die worden uitgevoerd aan boord, verdeeld over de deelnemende schepen).

Wat verzorgt WMR:

•        De ontheffing om discards aan boord te mogen houden;

•        Jaarlijkse planning voor de te bemonsteren reizen (een WMR-medewerker neemt de week voorafgaand aan de te bemonsteren reis contact op met de schipper);

•        Materiaal voor de bemonstering (stevige plastic zakken, tiewraps, labels, permanente markeerstiften en een digitale of papieren versie van de treklijst);

•        Ophalen van discardsmonsters bij de kotter of op de afslag;

•        Uitzoeken van de discardsmonsters;

•        Onkostenvergoeding per bemonsterde discardsreis (bij het correct uitvoeren van bemonstering en invullen treklijst);

•        Anonimisering van de verzamelde gegevens (niet te herleiden tot de identificatie van de kotter);

•        Jaarlijkse rapportage van de verzamelde gegevens en een terugkoppeling van de eventuele opstappersreis.

Ben je geinteresseerd? Stuur dan een mail naar Michiel Dammers, coördinator van het discards zelfbemonstering project: michiel.dammers@wur.nl of stuur een bericht via Whatsapp: +31 65397 1939.

Afbeelding