H Bente de Haan is actie in de visafslag van IJmuiden, waar ze assisteerde bij het meten van tarbot en griet in het kader van de bedrijfssurvey voor deze visbestanden.
H Bente de Haan is actie in de visafslag van IJmuiden, waar ze assisteerde bij het meten van tarbot en griet in het kader van de bedrijfssurvey voor deze visbestanden. Nathalie Steins

‘Weekendvisverbod moet blijven’

Algemeen

EMMELOORD – Het weekendverbod moet blijven, en het liefst nog uitgebreid worden. Dat vindt het overgrote deel van de garnalenvissers die Bente de Haan voor haar onderzoek interviewde.

Bente de Haan (dochter van Jan Simon de Haan van de WR 109) studeert Kust- en Zeemanagement aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Momenteel loopt ze een oriënterende stage bij de Nederlandse Vissersbond. In het kader daarvan boog ze zich over de vraag hoe de garnalenvissers denken over het weekendverbod, tegen de achtergrond van een toename van het aantal overtredingen, waarmee het draagvlak voor het weekendverbod en dus het weekendverbod zelf in gevaar dreigen te komen.

Tot 2005 was er geen weekendverbod; er kon de hele week gevist worden. Toen de garnalenvloot en het aantal vis-uren groeiden en de prijs van de garnalen daalde, gaven de vissers zelf aan dat er een restrictie nodig was. Het weekendverbod is uiteindelijk in 2005 ingevoerd door het ministerie van LNV.

Strikter

Het verbod, artikel 22 binnen de Uitvoeringsregeling Visserij, houdt in dat tussen vrijdag 12.00 uur en zondag 24.00 uur een vaartuig dat enig vistuig aan boord heeft wat geschikt is voor het vangen van garnalen strafbaar is. Op deze wet zijn twee uitzonderingen beschreven in artikel 50 van de Uitvoeringsregeling Visserij. Het verbod is ingevoerd met als voorwaarde dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dit zou handhaven.

Om de vraag te beantwoorden hoe de garnalenvissers vandaag de dag over het weekendverbod denken zijn in totaal 28 garnalenvissers (respondenten) geïnterviewd door De Haan. Bij de selectie is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen GK- en GV-vergunninghouders, havens, activiteiten en leeftijd van de vissers.

Maar liefst 93 procent van de respondenten hoopt dat het verbod blijft, en bijna 80 procent geeft aan dit verbod te willen uitbreiden door middel van minder vis-uren en het betrekken van meer, of zelfs alle landen binnen Europa. Veel van de vissers vragen om een uitbreiding van de huidige zondag 24:00 uur naar maandag 8:00 uur en van de huidige vrijdag 12:00 uur naar donderdag 24:00 uur of zelfs 12:00 uur.

Voor de Nederlandse situatie zou dit volgens De Haan betekenen dat de handhaving strikter moet worden. Over het behoud van de uitzondering met betrekking tot de niet-Nederlandse wateren zijn de respondenten van mening dat die moet blijven, in verband met de lange reistijd en het sociale leven en veiligheid van de visserman. Dit zou naar de mening van De Haan echter op gespannen voet staan met een gewenst Europees weekendverbod.

Continu

De Haan: ,,Wanneer het weekendverbod verdwijnt zullen volgens de vissers veel bedrijven omvallen. Zij geven aan dat wanneer de regeling vervalt een deel van de garnalenvissers zal overgaan op continu vissen, waarna gaandeweg iedereen zich gedwongen zal voelen om hieraan mee te doen. Dan zal de aanvoer nog hoger worden en de prijs zeer waarschijnlijk dalen. Ook het positieve imago dat de garnalenvisserijsector in de afgelopen jaren heeft opgebouwd zal verdwijnen, en het MSC-keurmerk en de Nb-vergunning zullen dan wellicht ter discussie komen te staan.’’