Afbeelding
Jan de Boer-UK95

Vervolgtraject rubberstrengen

Algemeen

URK – Schipper Jan de Boer van de UK 95 heeft afgelopen week weer een nieuw net in gebruik genomen met een gewijzigde configuratie voor de rubberstrengen als alternatief voor wekkerkettingen en/of pulsdragers. De rubberstrengen zijn nu aan de tongflap bevestigd.

Begin dit jaar is de UK 95 gaan testen met rubberstrengen om de platvis op te schrikken. Stapsgewijs werd vooruitgang geboekt, maar de tongvangst bleef op maximaal 70 procent in vergelijking met de pulstuigen steken. De strengen hingen los, wat volgens schipper De Boer best lastig was met uitzetten en binnenpakken.

De zoektocht naar een alternatief voor de pulsvisserij, met VisNed als penvoerder, werd eind vorig jaar ondersteund door 19 bedrijven, die hiervoor met succes een aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indienden, om aanspraak te maken uit het fonds voor Innovatie Prestatie Contracten. De rubberstrengen is een van de zes onderzoeksprojecten uit dit IPC-traject.

Afgelopen zomer diende De Boer met collega’s een vervolg-aanvraag in. Aan boord van de UK 95 zijn de rubberstrengen toen bevestigd aan de rolder. De Boer moest echter al snel concluderen dat die constructie niet werkte en de tongvangst nog verder achterbleef.

Vorige week werd in de nettentoren van de VCU een compleet tuig met nieuw net met rubberstrengen aan de tongflap gemaakt en vrijdagmiddag in de haven van Eemshaven omgewisseld.