Garnalen-PO’s krijgen gelijk

Algemeen

DEN HAAG – Garnalenvissers krijgen gelijk. Het aantal visuren in hun lopende vergunning was veel te laag en wordt nu bijna verdubbeld.

De garnalen-PO’s kregen afgelopen weekend bericht van Juridische Zaken van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat hun bezwaren deels gegrond zijn verklaard. Desondanks overwegen de producentenorganisaties in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Al jaren hebben de garnalen-PO’s een conflict met het ministerie van LNV, dat in de Wnb-vergunning 2017-2022 voor het vissen in Natura 2000-wateren voor het eerst een aantal visuren heeft opgenomen. Uitgangspunt is het jaar 2015, en in de vergunning werd aanvankelijk een berekening van de NVWA van 129.820 uren ‘voorlopig’ als maximum genoemd. In een wijzigingsbesluit werd dat op basis van softwarefouten in de berekening al tweemaal bijgesteld, eerst naar 183.925 visuren eind 2018 en een paar maanden later naar 187.250 uur. Wageningen Marine Research maakte op verzoek een herberekening en kwam op 246.366 uur, wat nu door de RVO in de beslissing op bezwaar is overgenomen.

In de bezwaarprocedures keerden de producentenorganisaties zich tegen een maximum aantal uren in de vergunning, en al helemaal tegen zo’n plafond op basis van enig jaar. De PO’s hadden hun vergunningaanvraag gebaseerd op pk-dagen, namelijk 5,9 miljoen. De RVO vindt dat aantal niet representatief en houdt voet bij stuk. Bij een overschrijding van meer dan tien procent van het aantal visuren in één van de vijf Natura 2000-wateren gaat het betreffende visgebied voor de garnalenvisserij op slot. Dossierbeheerder Egbert van de Tuin van de Nederlandse Vissersbond adviseert de bestuurders daarom in beroep te gaan tegen de beslissing op bezwaar.

Principieel

Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt: ,,Deze juridische zaak is een principiële kwestie aan het worden. Wat is de wettelijk verantwoorde basis om een garnalenvisser te beperken in zijn visuren door middel van een Wnb-vergunning? Voorts worden daarin ook nog verschillen per N2000-gebied aangebracht. Nu blijkt dat de eerder getoonde cijfers niet kloppen gaan we natuurlijk uitzoeken wat de echte werkelijkheid is. Dat krijg je als de uitkomst maatgevend is voor de toekomst en het voortbestaan voor deze garnalenvisserij in N2000-gebieden. Is het bijvoorbeeld een vast gegeven dat de uren ook omhoog gaan wanneer eventueel N2000-gebieden groter worden? Het is echt bizar dat bij elke stap die LNV op dit punt zet, we elke keer moeten nadenken wat de consequenties hiervan zijn richting de toekomst (quotering op vistijd). De basis is dan gebouwd op wantrouwen en ik zag dat persoonlijk liever anders. Notabene is het LNV zelf geweest dat destijds is gestopt met een zeedagenregeling.’’

Lopende de bezwaarprocedure tikte LNV-minister Carola Schouten de garnalenvissers in februari op de vingers toen de NOS als groot nieuws naar buiten bracht dat de garnalenvissers veel teveel visten. Dat was dus niet het geval. Net zo min dat er nu sprake van is dat vissers veel meer mogen vissen. Ze mogen ongeveer net zoveel vissen als voorheen. Op basis van de nieuwe uren in de vergunning was er alleen in het topjaar 2016 sprake van een overschrijding (van in totaal 18 procent).