Garnalenvisserswillen de regie

Algemeen

DEN OEVER – Garnalenvissers hebben de Stichting Fishery Facts opgericht, kortweg: STIFF.

Directe aanleiding tot de oprichting van STIFF is de suggestieve publicatie van de NOS vorige maand over het aantal visuren van garnalenkotters in Natura 2000-wateren en de reactie van het ministerie daarop. Vissers van zuid tot noord kwamen in reactie daarop bij elkaar in Zoutkamp.

,,We dreigen onze plek en onze rechten kwijt te raken. Om het voortbestaan van onze garnalenvisserijbedrijven te garanderen en te behouden waar we recht op hebben, willen en moeten wij ons hier tegen verweren. Wij leven al generaties lang in harmonie met de zee en dat willen we in de toekomst blijven doen’’, aldus de initiatiefnemers in een schrijven aan collega’s.

,,Het doel van Stichting Fishery Facts is om de garnalenvisserij te vertegenwoordigen op alle vlakken waar dat nodig is. We willen door middel van Stichting Fishery Facts de regie over de garnalenvisserij in eigen hand houden en niet meer afhankelijk zijn van de bestaande organisaties die meerdere visserijen vertegenwoordigen. Met Stichting Fishery Facts en met alle garnalenvissers als achterban, willen we een serieuze gesprekspartner worden aan de tafel waar de beslissingen worden genomen met betrekking tot de garnalenvisserij. Ook willen we alle leugens en onwaarheden die verteld worden, bestrijden en halve waarheden aanvullen. Om die doelen te bereiken, gaat Stichting Fishery Facts gebruik maken van onder meer advocaten en wetenschappers.’’

Vorige week vond de eerste (bestuurs)vergadering na de oprichting plaats in Harlingen. Het dagelijks bestuur bestaat uit Stefan Tijsen (WR 29) als voorzitter, Cornelis Woord (UK 94) als secretaris en Richard Wigbout (TX 65) als penningmeester. Negen ondersteunende bestuursleden komen uit Den Oever, Friesland, Zoutkamp en Stellendam.

,,Wij vinden het cruciaal dat er gestreden wordt voor de belangen van de garnalenvissers van noord tot zuid. Dat in 2016 bijvoorbeeld over het hoofd gezien is dat in de Wnb-vergunning een beperkt aantal visuren in Natura 2000-wateren is opgenomen kunnen wij geen bedrijfsongeval noemen. Ik zou me daarover kapot schamen. We willen er bovenop zitten en de handen ineen slaan. Graag wil ik benadrukken dat, ondanks alle verschillen en meningen onder en tussen visserijondernemingen, deze oprichting het hogere belang dient; dat iedereen kan blijven vissen. Daarom wil ik alle garnalenvissers en ook de bedrijven die 's zomers op een kreeftje vissen vragen lid te worden. Graag willen we ook nog een paar jongeren uit de zuid in ons bestuur erbij hebben’’, aldus STIFF-voorzitter Tijsen.

Vorige week donderdag vond in Harlingen de eerste vergadering plaats met bijna het voltallige bestuur. Daarna is een mailing verspreid onder collega-vissers met de oproep zich in te schrijven. Binnen een week waren er al zeventig aanmeldingen binnen.

Onderlinge communicatie gaat via de app. Er wordt ook een eigen website gelanceerd: www.fisheryfacts.nl


Landesfischereiverband Weser-Ems

Duitse kustvissers

zien omzet halveren

NEUHARLINGERSIEL – De Duitse kustvissers hebben hun omzetten vorig jaar zien halveren.

Vrijdag 6 maart had het ‘Landesfischereiverband Weser-Ems’ haar jaarlijkse algemene vergadering. Voorzitter Dirk Sander (ACC 2) en secretaris Hilke Looden (GRE 13) schetsten een niet bijster positief beeld van de visserij in de wateren van Ostfriesland over het jaar 2019.

Zowel de garnalenvisserij als ook de mosselkweek lieten bijna een halvering van de omzet zien. De groei van mosselen bleef achter in Ostfriesland, dit in tegenstelling tot de kust van Nordfriesland, waar 2019 een topjaar was.

Net als de garnalenvisserij in Nederland, hadden ook de Duitse vissers te maken met de naweeën van het recordvangstjaar 2018. Lage kiloprijzen, vistijdbeperkingen en stilligweken zorgden ook hier voor forse dalingen van besommingen. Alternatieve vormen van visserij voor de garnalenvissers, zoals met de wekkers of korven, waren weinig succesvol.

Net als in de rest van Europa krijgen ook de vissers van de Duitse kust te maken met een forse uitbreiding van windparken en dus met verlies van vrije visgronden. In tegenstelling tot Nederland is er in Duitsland echter geen sprake van natuurcompensatie, zodat het verlies van visgronden nog enigszins beperkt blijft. Maar ook in Duitsland zijn er processen in gang gezet om bepaalde gebieden op zee aan te wijzen als ‘Naturschutzgebiet’ en te sluiten voor de visserij, zoals bijvoorbeeld de Amrumbank.

De leden van het Duitse Landesfischereiverbandes Weser-Ems onderhouden nauwe contacten met hun Noord-Nederlandse collega-vissers.