Afbeelding
GH

Europarlementariers in de platvisindustrie

Algemeen

URK – De Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP) kregen vorige week met hun medewerkers een boeiende rondleiding bij Korf Vis. Het Urker bedrijf is groot in platvis en verhuisde vorig jaar naar een nieuwbouwpand met ruimte voor verdere uitbreiding. Bij een grote replicatie van het Rembrandt-schilderij ‘Christus in de storm op het meer van Galilea’ vertelde Riekelt Korf dat elke werkdag in het bedrijf ’s morgens om vijf uur begonnen wordt met schriftlezing en gebed.

Korf wees de Europarlementariërs op de kwaliteitsvoordelen van het gebruik van tubs in de visindustrie. Handelsvoorman Guus Pastoor (Visfederatie) zei daarop inhakend dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) momenteel onderzoek doet naar het gebruik van tubs, omdat conform een letterlijke interpretatie van wetteksten verse vis in verwerkingsruimtes aan de wal niet opgeslagen zou mogen worden in tubs of containers.

Aansluitend aan het bedrijfsbezoek volgde samen met vertegenwoordigers van aanvoer, handel en de gemeente Urk het zogenoemde SEVO, het Strategisch Europees Visserij Overleg. ,,We moeten strategisch goed nadenken hoe we Europa meekrijgen in onze visie op de visserij’’, aldus Van Dalen. Op de agenda stonden windparken op zee, de komende Kottervisie van het ministerie van LNV en de Brexit. Het SEVO is vorig jaar zomer van start gegaan. De volgende vergadering tussen de Europarlementariërs en het bedrijfsleven vindt in Scheveningen plaats.