Foto: Flying Focus
Foto: Flying Focus Flying Focus

Alles mooi in balans

Algemeen

URK – Vijf jaar geleden kwam het eerste vaartuig van het Masterplan Duurzame Visserij in de vaart: de MDV 1. Een prototype, voorbeeld van innovatie en samenwerking in de Nederlandse visserij. Eind vorig jaar volgde in stilte de MDV 2, voor dezelfde ondernemers: de families Kramer en Romkes.

De MDV 2 is in december gestart met kreeftjesnetten. Nee, het weer zit tot nu toe niet echt mee. Het is een lange winter, zeker voor twinriggers die de nodige uren moeten stomen naar de visgronden. Het betekent wel dat schipper Hendrik Kramer des te beter het verschil ervaart nu de jongste kotter is voorzien van een anti-roltank in het middenschip. ,,Het onderwaterschip is identiek, maar de zeegang is aanzienlijk aangenamer. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn’’, aldus Kramer, die overstapte van de MDV 1 op de nieuwe MDV 2.

De dieselelektrisch aangedreven MDV 1 heeft de verwachtingen van de families Kramer en Romkes absoluut waargemaakt. Hendrik Romkes: ,,Want bij een gebruik van gemiddeld 8 ton gasolie per week kun je de kosten laag houden. Toen we in 2013 samen gingen hebben we een prospectus gemaakt met berekeningen. Als het loopt zoals gepland en gewenst dan zouden we binnen vijf jaar een tweede vaartuig willen laten bouwen. Dat is dus uitgekomen. Over dit scheepstype is meer dan goed nagedacht. We zijn er erg tevreden mee. Een weetje: de MDV 1 heeft de afgelopen jaren nog nooit de lijnen hoeven te vernieuwen. Dat zijn ook besparingen.’’

‘Metanoia’ luidt de opvallende scheepsnaam van de MDV 2. Op een zondagmorgen ging er bij Hendrik Kramer een lichtje branden bij het horen van de betekenis van dat Griekse woord: een geestelijke omkering en verandering van gedachten. ,,Die naam past dus ook heel mooi bij onze manier van denken en bedrijfsvoering. Omdenken, compleet anders dan voorheen. Niet groter en nog groter bouwen, maar zuiniger bouwen om zo schommelingen verantwoord op te vangen. Redeneren vanuit de kostprijs. Voorkomen dat de wal het schip keert, zoals we zelf door schade en schande hebben meegemaakt. Dat noemen wij duurzaam. Met aandacht voor een zo klein mogelijk footprint en rentmeesterschap. Tot in detail is daarover nagedacht. Zo maken we bijvoorbeeld op de MDV 2 nu ook gebruik van de restwarmte uit de machinekamer voor de droogrekken voor ons oliegoed en onze wanten. Wij hebben geen quotum om iedere week duizend kisten aan te voeren, dus daar hebben we ook geen visruim voor nodig. In ons bedrijf is alles zogezegd in balans. Ecologisch en economisch: een passend quotum, besommingen, bemanning, brandstofverbruik, bankkosten. Alles is heel steady op elkaar afgestemd.’’

Rol stichting

De MDV 2 is het derde vaartuig conform het Masterplan Duurzame Visserij. Allemaal gebouwd door de combinatie Hoekman en Padmos als hoofdaannemers. Tussendoor kwam vorig jaar zomer de UK 225 in de vaart. Op de jongste twee schepen is de indeling veranderd ten opzichte van het prototype. De routing van de visverwerking is verbeterd.

De stichting MVD zit niet als mede-eigenaar in het visserijbedrijf, maar is puur als aanjager betrokken. Voorzitter Auke Hoefnagel: ,,Als stichting doen we bijvoorbeeld de begeleiding voor en tijdens de bouw. En we regelen de aanvraag voor energie-investeringsaftrek op de vaartuigen, wat een substantieel fiscaal voordeel voor de ondernemers betekent.’’

MV IN KADER

Hendrik Kramer – woonachtig in Amsterdam - is een bevlogen jonge visser, vertegenwoordiger van een nieuwe generatie met een brede kijk op de samenleving. Maar het was vooraf geen uitgemaakte zaak dat hij in het spoor der vaad’ren aan boord van een kotter zou komen. Zeker niet toen vader Klaas besloot hun boomkorkotter UK 202 tien jaar geleden te saneren. Kramer junior werkte enkele jaren in de offshorewereld, toen bij hem de knop omging. ,,Ik heb de opkomst van de windindustrie van nabij meegemaakt. Die turbines zijn niet rendabel, en alleen met subsidies draaiende te houden. Om straks ook weer met gemeenschapsgeld ontmanteld te moeten worden. Het is gewoon idioot, als je kijkt naar de geldgooierij. Dat kun je met de beste wil van de wereld niet duurzaam noemen. Ik durf te stellen dat wij met ons visserijbedrijf dat wel zijn. Dat was mijn drive om in het MDV-traject te stappen. Maar die windparken gaan wel ten koste van onze ruimte op zee. Onze toekomst wordt verkocht. Ik kan daar eerlijk gezegd met mijn verstand niet bij. Hoe verzinnen ze het!’’

Hendrik Romkes woonde met zijn zoon Albert de voorlichtingsbijeenkomst van de Nederlandse Vissersbond over het Noordzeeakkoord bij. ,,Mijn zoon vroeg me: ‘Vader, wat moet ik nou doen?’ Dat vond ik zo erg! Wij zijn als Urker families gelukkig gezegend met opvolging in het bedrijf. Jongeren willen graag vissen en blijven vissen. Daar zijn we dankbaar voor. Ja, dan zit het ons heel erg dwars dat er willens en wetens toekomstperspectief wordt ontnomen.’’

MV IN KADER

Bouwers/dienstverleners

Hoofdaannemers
Hoekman Shipbuilding - algehele afbouw en coördinatie

Padmos - levering motoren, lieren en stabiliteitsberekening

CSR Rotterdam (casco), Comint Scheepsbetimmering (interieur en timmerwerk), De Boer Marine (navigatieapparatuur), Hylkema Hydrauliekservice (aanleg hydraulische systemen), Promarin (scheepsschroef), SB Installatietechniek Urk (cv en sanitair), VCU (visverwerkingsinstallatie/tuigage), Polar Koeltechniek (visruimkoeling en ijsmachine), WETEC (elektrische installatie), Schildersbedrijf Coenen (divers schilder- en spuitwerk), Blokland (beunkoelers), Master Composites (polyesteren visruim en visverwerkingsruimte), Hora (scheepsramen en patrijspoorten), De Twiede Boet (bekleding), Brouwer Woninginrichting (vloerbedekking), Flynth (accountancy), ABN Amro (financiering), John P. de Wit (verzekeringen), Gulf (Bunkering) en Visveiling Urk.

H Van links naar rechts: Hendrik Kramer, Klaas Kramer en Hendrik Romkes.