Afbeelding
GH

Conflict over visuren op de spits

Algemeen

DEN HAAG – Er loopt een bezwaarprocedure van de Nederlandse visserijorganisaties tegen het opnemen van een maximaal aantal visuren in de vergunningsvoorwaarden voor de gezamenlijke garnalenvissers. Lopende deze procedure stelt LNV-minister Carola Schouten evenwel tegenover de NOS dat er teveel is gevist, dat vissers zich aan afspraken moeten houden en dat ze na waarschuwingen boetes wil uitdelen en desnoods visgebieden zal sluiten. De garnalenvissers zijn het goed zat.

Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt is verbouwereerd over de uitlatingen van de minister. ,,Het is zeer kwalijk van onze minister om zo te reageren terwijl er nota bene een bezwaarprocedure loopt. Er is helemaal geen afspraak met vissers over een maximaal aantal visuren. We hebben met elkaar afgesproken dat de uren in de vergunning als richtlijn gelden. Bovendien is er heel veel af te dingen op de registratie en de metingen van het aantal visuren. Omdat het gaat over een handvol gebieden, en de visserij per jaar verschilt is het allemaal heel ingewikkeld. Dat geldt ook voor de RVO, want na twee hoorzittingen vorig jaar zomer en najaar is er nog steeds geen uitspraak en wordt er gewacht op de beslissing op bezwaar.’’

Bedrijfsongeval

De visserijorganisaties hebben al enkele jaren een conflict met het ministerie van LNV over de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming om in Natura 2000 wateren te vissen. Ondanks bezwaren van de visserijorganisaties is voor de vergunning van 2017-2022 een aantal visuren in de vergunningsvoorwaarden opgenomen. Dat aantal uren wordt sterk betwist. Overigens wordt in de vergunning formeel geschreven over een ‘ijkbeeld ter monitoring’ en over het ‘vooralsnog’ aanhouden van jaarlijkse maxima. Nu blijkt het te gaan knellen.

Hebben visserijbestuurders niet scherp genoeg opgelet? VisNed-voorzitter Pim Visser rept over een ‘bedrijfsongeval’. ,,Dit aantal uren is zo vreemd dat het niet kan kloppen. Hier moet toegegeven gaan worden dat een vergissing is gemaakt. Maar dat gebeurt natuurlijk niet en nu zitten we als visserij mooi met de gebakken peren.’’

Corrie Nagel (HA 31) rekende vorig jaar aan de juristen van de RVO voor dat Wadvissers volgens de vergunning niet meer dan ongeveer 32 dagen per jaar zouden vissen. Conclusie van Nagel: er klopt dus iets niet. ,,Iedereen begrijpt dat de visserij daar niet mee akkoord kan gaan’’, zegt Nooitgedagt.

Jaar 2015

De Waddenvereniging meldt dat het aantal visuren in de Wnb-vergunning is vastgesteld op basis van het aantal dat in het jaar 2015 is gevist. Conform de vergunning van december 2016 ging het om in totaal 129.820 in de Noordzeekustzone, Oosterschelde, Vlakte van de Raan, Voordelta, Waddenzee en Westerschelde. Maar dat aantal visuren is in een wijzigingsbesluit van december 2018 aangepast naar 183.925 uren, toen de sector door het ministerie werd gemaand om actie te ondernemen vanwege overschrijding van ‘plafonds’.
Wageningen Marine Research heeft vorig najaar op verzoek ook een (her)berekening gemaakt en komt in de wetenschappelijke berekening op een heel ander getal, namelijk 246.000 visuren in 2015. Dat aantal uren is in 2016 wel overgeschreden, maar de vissers zijn daar volgens de berekeningen van WMR in 2017, 2018 en vanwege de zware beperkingen helemaal in 2019 ver onder gebleven. Vorig jaar is de vergunde 184.000 uur bij lange na niet gehaald, want tot september stond de teller op 88.000 uur.
Volgens het ministerie van LNV en de NVWA is er in 2017 en 2018 veel te veel gevist. De NOS noemde afgelopen weekend meer dan 200.000 uren per jaar, in (her)berekeningen van de NVWA staan 209.246 tot 259.011 uren. In de Voordelta worden bijna 32.000 gerealiseerde uren genoemd in plaats van de aanvankelijk slechts 1.518 vergunde uren, een aantal toegestane uren dat in de vergunning zwaar is gecorrigeerd naar 24.687 uur.

De natuurorganisaties hebben vorig jaar een handhavingsverzoek bij LNV ingediend. De Waddenvereniging gebruikt in de media grote woorden als ‘illegale visserij’. Voorzitter Barbara Holierhoek van de noordelijke vissersverenigingen Hulp in Nood en Ons Belang neemt geen blad voor de mond: stemmingmakerij.
De garnalenvissers zijn er helemaal klaar mee om in de hoek gezet te worden, zegt Matthijs van der Ploeg van de Rousant. De Zoutkamper reder/handelaar/bestuurder wijst op uitlatingen van de Waddenvereniging over kokerwormriffen en mosselbanken die niet zouden groeien als gevolg van de visserijactiviteiten. Afgelopen woensdagmorgen kwamen de vissers bij elkaar in het havenrestaurant aan de Reitdiepskade om zich te beraden op tegenactie.

Een woordvoerder van het ministerie van LNV geeft aan dat het voor de overheid lastig is nog maatregelen te nemen inzake urenoverschrijdingen de afgelopen jaren, maar dat het wel zaak is om afspraken over visserijactiviteiten in beschermde Natura 2000-wateren in de toekomst goed te monitoren. ,,Dat is het signaal wat de minister heeft willen afgeven. We kunnen niet alleen van de sector vragen elkaar daarop te controleren. Dat is ook een overheidstaak en daar hebben we de techniek voor nodig.’’