Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Controle handelsnormen en PO-maatregelen

Afslagmedewerkers opgeleid tot viscontroleurs

IJMUIDEN/URK - Ruim dertig medewerkers van visafslagen zijn de afgelopen weken opgeleid tot viscontroleur. Vorige week en afgelopen woensdag ontvingen ze het certificaat voor het goed doorlopen van de cursus Handelsnormen.

Controle op handelsnormen betekent eenvoudigweg een beoordeling op de juiste lengteklassen en versheidsklassen. De cursus op de visafslagen van Urk en IJmuiden werd gegeven door Rianne Schelvis en Ingeborg de Boois van Wageningen Marine Research in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, Ron Dijkhuizen en Reijer Jorna). Gedurende drie dagdelen is de kennis opgefrist over handelsnormen, het beoordelen van de kwaliteit van verse vis en de verschillende (verboden) vissoorten in de Noordzee.

Uniforme werkwijze

Vorig jaar heeft de NVWA de controle op de handelsnormen overgedragen aan de sector. Dit betekent dat aanvoerders moeten kunnen aantonen dat de controle op lengte en versheid goed gebeurt. Het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA) heeft vervolgens het initiatief genomen om de overgang soepel te laten verlopen.

Om tot een uniforme toepassing op de visafslagen te komen is de werkwijze vastgelegd in een handboek ‘Controlecode Handelsnormen’. In het handboek is in overleg met de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) ook de controle en handhaving van de PO-maatregelen een belangrijk onderdeel geworden. Denk bijvoorbeeld aan de minimummaten voor rog, tarbot, griet en tongschar.

Voor het financieren van de controle en handhaving wordt vanaf 1 januari 2018 1,7 promille van de besomming van visproducten ingehouden. Een samenwerkingsverband van CVO en NOVA (Stuurgroep Handelsnormen en PO-maatregelen) ziet toe op de uitvoering van de code, het evalueren en verbeteren ervan en de verantwoording van de gemaakte kosten.

Onafhankelijk toezicht

De procedures in deze controlecode zijn gericht op het beschermen van aanvoerders, afslagen en afnemers. De dagelijkse controle op een goede toepassing van de indeling in versheid- en lengte-klassen wordt door de kwaliteitsmedewerkers van de afslagen uitgevoerd. Om de onafhankelijkheid te borgen heeft Hakvoort Quality Service (HQS) als externe partij opdracht gekregen regelmatig controles uit te voeren op de afslagen. Als extra check voert de NVWA tijdens officiële controles incidenteel ook toezicht op de handelsnormen uit.