Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Derk Jan Berends (Vissersbond):

Aanval op IJsselmeervisserij

EMMELOORD – Sportvisserij Nederland opent de aanval en probeert de hele – overgebleven – beroepsvisserij van het IJsselmeer te krijgen. De discussie gaat secretaris Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond niet in de koude kleren zitten.

IJsselmeervisserijHet wrange daarin is dat de visserij lamgelegd dreigt te worden door een belangenorganisatie van sportvissers uit naam van nota bene vogelbescherming. Er zouden teveel vogels worden bijgevangen en onvoldoende spiering voor vogels worden gereserveerd.

Het is een vreemde situatie. Het ministerie van EL&I geeft op basis van de Visserijwet een spieringvergunning, omdat er gemiddeld op het IJsselmeer en Markermeer meer dan 2.100 spieringen per hectare zijn geteld. Maar naast de vergunning van de rijksoverheid zijn er ook vergunningen nodig van de provincies in het kader van de Natuurbeschermingswet, die nota bene onder hetzelfde ministerie valt. Die Nb-wetvergunning is nodig, omdat het IJsselmeer en Markermeer aangewezen zijn als Natura 2000 gebied. Ooit werd de ´garantie´ afgegeven dat Natura 2000 geen gevolgen zou hebben voor bestaand gebruik. De hele visserij weet intussen anders. Natura 2000 biedt de mogelijkheid om de visserij het vuur aan de schenen te leggen.

De provincies hanteren eigen grenzen voor de Nb-wetvergunning. Flevoland zet de ondergrens voor het Markermeer ook op 2.100 spieringen per hectare. Berends heeft er nog wel vrede mee dat Flevoland de spieringvisserij verbiedt, omdat er slechts 1.052 spieringen in het Markermeer zijn geteld. Maar het IJsselmeer boven de dijk is heel andere koek. Daar zijn 2.799 spieringen geteld, dik dertig procent boven de zogeheten drempelwaarde.

In de hoorzitting voor de bezwaarcommissie in Friesland maakte Berends afgelopen najaar klip en klaar duidelijk dat de IJsselmeervissers in de jaren 2005 en 2006 al de helft van hun vangstcapaciteit hebben weggesaneerd, bovenop de rits van eerdere beperkingen. Sportvisserij Nederland deed net alsof er slechts sprake is geweest van sanering op papier. Berends benadrukte ook dat er gevist wordt conform een door het ministerie goedgekeurd visplan, dat nota bene onder de vlag van de Visstandsbeheercommissie IJsselmeer-Markermeer i.o. is ingediend.

Vorige week belegde de Vissersbond een ledenraadsvergadering. Daarna ging er een brief op poten naar staatssecretaris Bleker om te bemiddelen. ,,We staan zwaar onder vuur, maar zetten alles op alles om eind februari op spiering te mogen vissen, waarvoor we van Den Haag ook vergunning hebben gekregen.´´

In de raadsvergadering van de gemeente Urk werd vorige week woedend gereageerd op de handelswijze van Sportvisserij Nederland. Hypocriet, oordeelde visserijwethouder Ben Visser. De spiering is een welkome aanvulling op de karige boterham van de IJsselmeervissers. De gemeente runt een eigen Ijsselmeervisafslag.

Spieringvisserij verboden

LEEUWARDEN/LELYSTAD - De provincie Friesland heeft afgelopen woensdag expliciet gemeld dat spieringvisserij op het IJsselmeer niet wordt toegestaan. Dat is conform het advies van de onafhankelijke bezwaarcommissie van de provincie om de voorschriften in de vorig jaar verleende visserijvergunning te wijzigen.

Het ministerie van El&I stelt in de afgelopen maand verleende spieringvergunning dat het door haar gebruikte protocol ook rekening houdt met de belangrijke rol van de spiering als voedselbron voor watervogels. Maar Friesland oordeelt dat wetenschappelijke zekerheid ontbreekt dat spieringvisserij geen schadelijke gevolgen heeft voor de fuut, nonnetje, grote zaagbek, dwergmeeuw en zwarte stern. Die zekerheid is volgens de provincie op grond van de Nb-wet wel vereist, te meer daar uit een recente uitspraak van de Raad van State wordt afgeleid dat er voor het het Natura 2000-gebied IJsselmeer een verbeteropgave nodig is. De najaarssurvey van IMARES is niet bedoeld om te bepalen of de voedselvoorziening voor visetende vogels verzekerd is. Op het IJsselmeer zijn gemiddeld 2.799 spieringen per hectare geteld, terwijl de drempelwaarde 2.100 per is.

Voor het Markermeer-IJmeer staat de provincie Flevoland op het standpunt dat er wel op spiering mag worden gevist als IMARES daar meer dan 2.100 spieringen per hectare telt. Onder de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn echter slechts 1.052 spieringen geteld.