Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Europees Parlement:

Aanlandplicht ‘onredelijk hard’ voor vissers

STRAATSBURG - Het teruggooiverbod is in de praktijk onredelijk hard voor vissers. Dat staat in het initiatiefverslag over controles in de visserijsector, waarover het Europees Parlement afgelopen dinsdag stemde.

Het Europees Parlement onderstreept dat de aanlandplicht een ingrijpende verandering voor de visserij inhoudt, in het bijzonder voor de gemengde visserij. Daarom wordt onderstreept dat bij controle de nodige flexibiliteit in acht dient te worden genomen.

Europarlementatiër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) is blij met de erkenning vanuit het EP en spreekt van voorzichtig positief nieuws: ,,Langzaam maar zeker dringt het in dit Parlement door dat deze aanlandplicht onwerkbaar is voor vissers.’’ Op voorstel van Van Dalen is daarom ook in de tekst opgenomen dat de coulanceperiode voor 2015 en 2016 moet worden verlengd. In deze periode worden vissers niet direct bestraft als zij een fout maken bij de nieuwe regels.

Herziening controle

Het verslag blikt vooruit op de aanstaande herziening van de controleverordening in 2017. In de aangenomen resolutie spreekt het EP zich uit voor éénduidige regelgeving om gelijke behandeling van vissers te garanderen. Procedures voor controles op vangsten en maaswijdtes moeten worden gestandaardiseerd, net zoals de boetes voor overtredingen daarop.

,,De inspecties moeten doeltreffender en eerlijker. De doeltreffendheid kan worden verhoogd door betere risicobeoordelingen te maken, zodat wanneer een schipper de zaken op orde heeft hij niet elke maand gecontroleerd wordt”, aldus Van Dalen. ,,Daarnaast zijn de verschillen in controles die landen uitvoeren te groot. Verschillen in duur, frequentie en striktheid.’’

Ook moeten de visserijinspecteurs beter worden opgeleid, hierbij kan het Europese agentschap voor visserij helpen. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van het cursusmateriaal. Van Dalen: ,,Sommige lidstaten hebben wel visserij in hun wateren, maar hebben geen gespecialiseerde visserij-inspecteurs om te kunnen handhaven. Dit is bijvoorbeeld in Kroatië het geval.’’

Privacy

Het Europees Parlement sprak zich uit tegen verplichte videobewakingssystemen aan boord van vaartuigen. Van Dalen: ,,Terecht. We hangen bij de oogst ook niet op elke tractor een camera, waarom dan wel aan boord van een schip? Ook vissers hebben recht op privacy.’’

Het verslag van het Europees Parlement heeft geen bindende wetgevende kracht, maar is wel een duidelijk signaal voor zowel de dossiers visserijcontrole en aanlandplicht. De resolutie werd aangenomen met 581 stemmen voor, 59 tegen en 48 onthoudingen. ,,In elk land worden dezelfde regels anders toegepast. Dit roept de vraag op hoe effectief wetgeving is en hoe geloofwaardig de EU is. Wetgeving moet voor iedereen gelden en we mogen niet accepteren dat dit niet het geval is”, aldus de Franse rapporteur Isabelle Thomas. EP-leden zijn bezorgd om de grote verschillen in nationale controlemethodes, sancties en in gebruik van technologie. Vanwege die verschillen kan de sanctie op een gelijke overtreding in het ene geval een administratieve boete zijn en in het andere geval strafrechtelijke vervolging. Ook stelt het voorstel dat inspecties de hele productieketen moeten beslaan en dat de controle op zee bij één nationale instantie dient te komen liggen.

In 2013 stemde een grote meerderheid van Europees Parlement voor herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), inclusief aanlandplicht. Het huidige GVB heeft een looptijd tot 2024.