Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Overleving scholdiscards is prioriteit

Aanlandplicht echt niet van tafel

DEN HAAG – De Europese aanlandplicht gaat echt niet van tafel, voorspelt EZ-staatssecretaris Martijn van Dam. Intussen stoomt de kottervloot op een muur af, zeker wanneer volgens plan volgend jaar alle scholdiscards onder de aanlandplicht gaan vallen. Bewijs van overleving van schol moet het antwoord zijn om een uitzondering te bepleiten. Anders resteert chaos, voorspelt VisNed.

Staatssecretaris Van Dam nodigde afgelopen dinsdagmorgen de visserijsector uit om te spreken over de strategie ten aanzien van de aanlandplicht. Namens de actiegroep Eendracht Maakt Kracht kregen Job Schot (Z 201) en Cas Caljouw (ARM 25) uitgebreid het woord. VisNed werd vertegenwoordigd door voorzitter Maarten Drijver en secretaris Geert Meun, de Nederlandse Vissersbond door de voormannen Johan Nooitgedagt en Anton Dekker.

Voorafgaand aan het overleg had het voltallige EMK-bestuur een met passie geschreven brief gestuurd aan Van Dam: ,,Nou daar zitten wij dan: hardwerkende visserlui, van nature geen revolutionaire types of mensen die graag demonstreren. Wij willen simpelweg gelukkig zijn, wat vis vangen en wat verdienen om voor moeder de vrouw en onze gezinnen te zorgen. No more!’’ Geschetst wordt dat in een zware crisis geploeterd is om te overleven, en dat de overgebleven ‘diehards’ nu eindelijk hoopten te kunnen gaan oogsten.

De aanlandplicht voelt als een dolksteek in de gebogen rug. Zonder omwegen wordt Van Dam aangezegd te dwalen. ,,U bagatelliseert de aanlandplicht en denkt simpelweg: We gaan de scharren en steenbolk upgraden, we zoeken een stelletje goede koks, en die maken er wat van en het probleem ‘aanlandplicht’ is verleden tijd. Kleine babyvis hoort terug in zee gezet te worden om zodoende te kunnen overleven en voor een nageslacht te zorgen. U moet vechten voor ons, zoals het een goed staatsman betaamt. Wij zeggen u: Keer terug op uw besluiten. Ga naar Brussel vooraleer het te laat is. Laat zien dat u ruggengraat hebt en dat u ‘hart’ hebt voor de sector. Laat uw hoofd niet hangen. Geef niet toe aan de grillen en wensen van ngo’s. We zijn het spuugzat. We leveren niks meer in. We willen toekomst.’’

EMK-voorzitter Job Schot spreekt over een open gesprek en goed samenzijn. Pijnpunten werden duidelijk genoemd: de aanlandplicht is niet alleen praktisch onuitvoerbaar (in Nederland én in het buitenland), maar zal ook een aanslag op gezonde visbestanden betekenen. Maar Schot is niet blind: ,,We gingen naar buiten zoals we naar binnen kwamen.’’

Want ook Van Dam draaide er niet omheen. De Europese aanlandplicht zal echt niet van tafel gaan. Van Dam heeft eerder op verzoek van de Tweede Kamer uitstel bepleit; zonder succes, hij werd naar eigen zeggen bijkans uitgelachen. Nederland is met handen en voeten gebonden aan Europese wetgeving. Alles op alles moet worden gezet om binnen de internationale context en regelgeving rek en ruimte te vinden, hoe moeilijk dat ook is.

De recente quotaverhogingen voor tong en tarbot/griet werden door Van Dam als bewijs genoemd dat het niet allemaal kommer en kwel is, maar dat er ook verbeteringen voor de visserman worden doorgevoerd. Maar de tien procent extra voor tarbot/griet zal dit jaar niet genoeg blijken te zijn, aldus VisNed-secretaris Geert Meun. Quota zijn voorheen onnodig gekort. De bestanden tarbot en griet groeien blijkbaar; een verdere tussentijdse verhoging is nodig om te voorkomen dat er straks weer dure vis overboord moet. Er zijn kotters die 2,5 ton per week vangen. Op de Urker afslag is in de maand januari al veertig procent meer tarbot/griet aangevoerd dan vorig jaar, terwijl de minimummaat nu ook nog eens omhoog is gegaan (naar 32 centimeter).

Spannend

Komend voorjaar starten eindelijk de nieuwe overlevingsproeven voor onder andere schol. De vergunningverlening daarvoor heeft vertraging opgelopen. Den Haag noemt (gemiddeld) dertig procent overleving noodzakelijk om met succes een uitzondering op de aanlandplicht te kunnen bepleiten. Let wel: dat percentage moet wetenschappelijk onderbouwd worden, beseft voorzitter Maarten Drijver van VisNed. ,,Dat wordt spannend, maar heeft de hoogste prioriteit. We zullen als kottervissers ons beste beentje moeten voorzetten en werken aan oplossingen. Want zonder uitzondering op schol is een giga-ramp te verwachten. Hoe de overheid dat denkt te handhaven is vers twee, we gaan niet graag terug naar de jaren tachtig.’’

,,We hebben elkaar aangehoord over de aanlandplicht, het was best een goed gesprek, maar we zijn niet veel verder gekomen’’, melden voorzitter Nooitgedagt en vice-voorzitter Dekker van de Vissersbond in een gezamenlijke verklaring. De Nederlandse Vissersbond zat vanaf maandagmiddag in een zogeheten heisessie bijeen om, volgens de voormannen, te spreken over toekomstig beleid en investeringsplannen voor 2018.