Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Visserijcafé in Visserij-innovatiecentrum

Aan de kiwi-kuil moet nog veel gebeuren

STELLENDAM – In de zogenoemde ‘kiwi-kuil’ zit potentie. Om het Nieuw-Zeelandse concept werkbaar te maken op de Noordzee moet er echter nog veel aan gesleuteld worden. Tijdens het Visserijcafé vorige week vrijdag in Stellendam bogen vissers zich over de vraag wat precies.

In Nieuw-Zeeland worden er in de pelagische visserij goede resultaten behaald met de kiwi-kuil, en wordt het concept ook demersaal uitgeprobeerd. De viskwaliteit is in Nieuw-Zeeland het belangrijkst. Die gaat met de kiwi-kuil omhoog; de vis komt letterlijk springlevend aan dek.

In het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland op de buitenhaven van Stellendam werden door Arie van Wijk van constructiebedrijf Van Wijk en Pieke Molenaar van Wageningen MR de eerste resultaten gepresenteerd van de praktijktesten met deze bijzondere kuil op de GO 23, in samenwerking met Westvoorn en het innovatiecentrum.

De kiwi-kuil is eigenlijk een kunststof zak met gaatjes erin. In de zak ontstaat door beheersing van de waterstroom een gunstige omgeving voor de in de kuil opgevangen vis. Hierdoor zou met name de overlevingskans van ongewenste bijvangst vergroot kunnen worden. Uit de proeven blijkt inderdaad dat de vis uit de kiwi-kuil minder beschadigingen heeft dan de vis uit een gewone kuil en dus een grotere overlevingskans.

Meedenken met innovaties. Het Visserijcafé wordt georganiseerd in opdracht van het onderzoekssamenwerkingsproject ‘Selectiviteit en Overleving’. Er staat nog veel selectiviteitsonderzoek op de agenda. Niet alleen naar schol in de boomkorvisserij, maar ook naar wijting (flyshoot) en kreeftjes (twinrig).Meedenken met innovaties. Het Visserijcafé wordt georganiseerd in opdracht van het onderzoekssamenwerkingsproject ‘Selectiviteit en Overleving’. Er staat nog veel selectiviteitsonderzoek op ...

Veelbelovend, maar de Nederlandse visserij is veeleisend. Er werd tijdens de testen minder vis gevangen met dit alternatieve net dan met een gewoon net. De gaten in de kiwi-kuil rekken, waardoor er sliptong ontsnapt. Het materiaal moet sterker. ,,Dirk Kraak heeft nog heel veel jak-leer!’’, oppert Jaap Tanis (GO 38/48). En de doorstroming moet beter, waarvoor nieuwe modelberekeningen nodig zijn. Ook werden er ideeën geopperd voor bescherming en eventuele drijvers/tubes aan de waterzak.

Naast zo hoog mogelijke overleving van de teruggooi is niet vangen, bijvoorbeeld van de net te kleine schol en schar in de tongvisserij, ook overleving. Op de bijeenkomst werd kort ingegaan op het theoretisch concept van de ‘wigpees’, scheidings- en ontsnappingspanelen, de borstelpees (BRA 7) en de puls in de garnalenvisserij (waarmee meer garnalen gevangen kunnen worden).

Ruimte

Nederlandse vissers zijn koplopers wat innovatie betreft, maar de ongekende tegenwind die de kottersector nu meemaakt is van invloed op de stemming, bewust of onbewust. Het pulsverbod komt keihard aan. Ook in Stellendam tekent het de stemming: de aanwezige vissers lijken innovatiemoe. Het onderzoekssamenwerkingsproject Selectiviteit en Overleving, gesteund door het EFMZV en met VisNed, de Vissersbond en WMR als participanten, biedt de komende jaren nog de ruimte om de ervaringen van de projecten te vertalen in vervolgstudies. Maar de vraag naar wie er mee wilde werken aan vervolgonderzoeken bleef in het luchtledige hangen.