Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Minister over nationale evaluatie aalbeheerplan en internationaal ICES-advies

‘Aalmaatregelen in EU aanscherpen’

DEN HAAG – Minister Schouten van LNV wil maatregelen ter bescherming van de paling waar nodig op Europees niveau aanscherpen. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het ICES-advies voor de paling en de recente evaluatie door Wageningen Research van het Nederlandse aalbeheerplan.

Die evaluatie laat zien dat na een aanvankelijke verbetering van de algehele situatie de visserijsterfte van aal de laatste jaren weer is toegenomen, evenals de sterfte door barrières, en dat de biomassa uittrekkende schieraal minder geworden is.

De minister schrijft: ,,De uitkomsten van de evaluatie benadrukken de urgentie om de genomen maatregelen te continueren en deze, waar nodig, in Europees verband aan te scherpen. In het recente advies van ICES met betrekking tot Europese aal wordt aangedrongen op substantieel verdergaande maatregelen. Eerder heb ik in het kader van de evaluatie van de Europese Aalverordening er bij de Europese Commissie ook op aangedrongen om tot verdergaande stappen te komen.’’

In de Decemberraad zal Schouten aandacht vragen voor de aal en een concreet voorstel doen voor de bescherming van paairijpe aal in de gemeenschappelijke EU-wateren. Eerder deze maand schreef de minister aan de Tweede Kamer dat zij de Europese verplichting voor het instellen van een vangstverbod van drie maanden in de zoute wateren van de lidstaten effectiever wil maken en deze gelijk wil schakelen met de migratieperiode van aal, dus van september tot en met november, zoals in Nederland al jaren van kracht is.

Op dit moment is een voorstel van de Europese Commissie voor toekomstige aalmaatregelen nog niet bekend. Ook is nog niet bekend wanneer de EC met deze voorstellen zal komen en of dit onderdeel zal uitmaken van de besluiten in de Visserijraad van december.

Uit de (vierde) tussentijdse evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan: ,,De status van het aalbestand in Nederland blijft in 2018-2020 verontrustend, met hoge sterfte en lage biomassa. De huidige biomassa van uittrekkende schieraal (9,4%) ligt ver onder de doelstelling van minimaal 40% van de ‘pristine’ biomassa. en de huidige sterfte door menselijk handelen ligt boven de geadviseerde sterfte bij een dergelijke lage biomassa aan uittrekkende schieraal.’’

Grote aannames

Wageningen Marine Research benadrukt ook dat er grote aannames gemaakt moeten worden om tot een biomassaschatting te komen, die van invloed kunnen zijn op de resultaten. 

,,De omvang van de opwerking (aalbiomassa in álle Nederlandse wateren) en de beschikbare (historische) gegevens lenen zich niet tot zeer nauwkeurige berekeningen. De schattingen van de bestandsindicatoren moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd vanwege de aanzienlijke mate van onzekerheid rond deze schattingen.’’