Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Boomkorsurvey IMARES 2015 van start

Meer dan alleen data tong en schol

SCHEVENINGEN – Vorige week maandag is het onderzoeksvaartuig ‘Isis’ vanuit Scheveningen vertrokken voor de jaarlijkse boomkorsurvey (BTS), die tot en met vrijdag 9 september zal duren. Vanaf aanstaande maandag tot en met 16 september zal ook de ‘Tridens’ de boomkorsurvey uitvoeren in een ander deel van de Noordzee.

Beide schepen leveren de Nederlandse bijdrage aan de internationale boomkorsurvey die wordt gecoördineerd door ICES (International Council for Exploration of the Sea). Naast Nederland voeren ook België, Duitsland en Engeland deze boomkorsurvey in de Noordzee uit. De gegevens van dit onderzoek worden gebruikt in de bestandsschatting van schol, tong en griet door de ICES werkgroep voor demersale vissoorten in de Noordzee.

Oorspronkelijk is dit onderzoek opgezet om informatie te verzamelen over schol en tong, maar inmiddels worden veel meer gegevens verzameld. De gehele vangst wordt gesorteerd en geanalyseerd, zodat aan het einde van de reis ook informatie beschikbaar is over de andere vissoorten in de vangst en ook over de inktvissen, zeesterren, krabben en ander bodemleven. Daarnaast wordt bij elke trek de watertemperatuur en het zoutgehalte aan het oppervlak en aan de bodem gemeten, om een beeld te krijgen van de omgeving waarin de vis zich bevindt en van de mogelijke factoren die van invloed zijn op de verspreiding van de vis.

De ‘Isis’ bemonstert grofweg het gebied ten oosten van 3° OL en ten zuiden van 56° NB en voert per ICES-kwadrant afhankelijk van het kwadrant, minimaal twee trekken en maximaal vier trekken uit. De visposities worden zo veel mogelijk over het gehele kwadrant verspreid, om een zo goed mogelijke dekking van het gehele gebied te krijgen.

De ‘Tridens’ bemonstert de centrale en noordwestelijke Noordzee en voert één trek per kwadrant uit. Deze trek ligt in principe in het midden van het kwadrant of daar zo dicht mogelijk in de buurt. Indien vissen onmogelijk is op de geplande locatie, beslissen gezagvoerder en reisleider in overleg over een alternatieve positie.

In het kader van ‘Monitoring chemische stoffen in schol, meetplan chemisch meetnet MWTL’ (opdrachtgever: Rijkswaterstaat) worden tijdens de BTS op drie van tevoren vastgestelde locaties specifieke trekken uitgevoerd om schol te verzamelen voor chemische analyse. Dit gaat niet ten koste van de bemonstering voor de bestandsgegevens.

Waarnemers
De afgelopen jaren is er vanuit de sector steeds een waarnemer aan boord van de ‘Tridens’ mee geweest, waarbij een waardevolle samenwerking tussen onderzoek en de praktijk is ontstaan. In 2015 kon dat niet vanwege maatregelen van de Rijksrederij. Toen is in plaats daarvan gedurende één week een waarnemer mee geweest met de ‘Isis’. In 2016 kunnen er echter weer waarnemers mee met de ‘Tridens’. Achtereenvolgens zullen dat zijn Jan de Boer (E 104), Iede Geert Bakker (UK 19), Pieter Aris van der Vis (TX 68) en Jan Drijver (TX 9).

Vanaf 24 augustus is de voortgang van de survey te volgen via de weblog.