Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Reacties voorstel meerjarenplan Noordzee

‘Touwtjes strakker aangetrokken’

EMMELOORD/URK – Meldingsplicht en logboekverplichting voor schepen vanaf 8 meter (was 12 en 10 meter) en fors lagere streefwaarden voor de visserijsterfte van schol en tong dan in de huidige beheerplannen. Enkele details uit het meerjarenplan voor bodemvis in de Noordzee dat de Europese Commissie deze maand heeft voorgesteld.

Het meerjarenplan is vooral een bevestiging van wat al bekend was: streven naar MSY voor alle bestanden in 2020 en volledige aanlandplicht per 2019 met mogelijkheden voor uitzonderingen. De zeedagen komen te vervallen en technische maatregelen kunnen op het regionale niveau van lidstaten worden vastgesteld.

Dat laatste zal volgens secretaris Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond waarschijnlijk beter aansluiten bij de Nederlandse visserijpraktijk, maar verder kan  hij vooralsnog weinig positiefs in het plan zien. Berends werd met name onaangenaam getroffen door de streefdoelen voor de visserijsterfte (F) om tot MSY te komen. Zo ligt de streefbandbreedte voor het jaar 2020 voor de F van schol tussen 0,13 en 0,19, terwijl dat in het huidige managementplan voor tong en schol op 0,3 staat. ,,Dit plan is een voorschot om de touwtjes nog strakker aan te trekken’’, aldus Berends. ,,Je denkt dat je ergens bent; visbestanden goed en zelfs kabeljauw hersteld. En wat krijgen we dan weer: aanlandplicht en nog strengere MSY.’’   

Directeur Pim Visser van VisNed vindt dat het voorstel in ieder geval de noodzaak tot flexibiliteit in beheer van gemengde visserijen aangeeft. ,,Het is een ingewikkeld stuk, dat na eerste lezing vooral vragen oproept omtrent de keuzes die gemaakt zijn. Het is nu zaak om een gedetailleerde analyse te maken en het overleg aan te gaan. Dat doen we in Nederland met EZ en in Europa met de koepels Europêche en EAPO en natuurlijk met de Noordzee AC.’’

De grootste vraag die volgens Visser nu onbeantwoord blijft is de verhouding tussen dit proces en de Brexit. ,,Maar ook hoe dit proces zich verhoudt tot het overleg over technische maatregelen en, wederom, de Brexit.’’ Het Europees Parlement en de Raad van (visserij-) ministers moeten zich nog buigen over het plan.

Voor met name staaandwantvissers is van belang dat kleine schepen voortaan vanaf 8 meter lengte te maken krijgen met een meldingsplicht voorafgaand aan de aanlanding en logboekverplichting. In het voorstel staat ook dat er straks slechts 1 uur voorafgaand aan de aanlanding gemeld hoeft te worden, en dat is nu 4 uur.