Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Nederlands aandeel in internationaal haringsurvey afgerond

Voorspoedige survey met veel haring

SCHEVENINGEN – Een dag eerder dan gepland kwam de ‘Tridens’ vorige week donderdag binnen in Scheveningen, na het afronden van de jaarlijkse hydro-akoestische survey voor haring en sprot in het westelijke deel van de Noordzee. Er werd meer haring gezien dan vorig jaar, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat het bestand ook gegroeid is.

De Nederlandse survey vond plaats vanaf 27 juni en werd geleid door Bram Couperus en Sascha Fässler van IMARES Wageningen UR. Zij hielden een interessant blog bij op http://herringsurvey.blogspot.nl.

De survey maakte deel uit van internationaal gecoördineerd onderzoek door ICES en werd uitgevoerd door vijf landen tegelijk: Nederland, Schotland, Noorwegen, Duitsland en Denemarken. Tegelijkertijd voerde Ierland een survey uit ten westen van Schotland. Voor de survey worden de onderzoeksgebieden systematisch bevaren via een vooraf bepaalde route. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een echolood, waardoor een beeld (echogram) ontstaat van de bodem en de visscholen.

De door de Nederland met de ‘Tridens’ onderzochte transecten. De kruisjes zijn vooraf geplande stations waar de temperatuur en het zoutgehalte wordt gemeten.De door de Nederland met de ‘Tridens’ onderzochte transecten. De kruisjes zijn vooraf geplande stations waar de temperatuur en het zoutgehalte wordt gemeten.Door regelmatig te ...Het was het tweede jaar dat de ‘Tridens’ heeft gevaren met de nieuwe Drop Keel onder het schip. Door deze kiel naar beneden uit te schuiven vermijdt men verstoring door luchtbellen onder het schip tijdens het varen. ,,We hebben nu de mogelijkheid om de echo’s van visscholen op zes verschillende frequenties te beoordelen, wat de nauwkeurigheid ten goede komt en onderzoekers in de toekomst in staat zal stellen om bestandsschattingen te maken van meerdere soorten tegelijk.’’

In de hydro-akoestische survey voor haring en sprot wordt hard gewerkt aan nog meer technologische vernieuwingen. Met het nieuwe multi beam echolood kunnen visscholen nu in 3D bekeken worden.

Daarnaast werd tijdens de survey geëxperimenteerd met een camera in het net tijdens het vissen, om de kwaliteit van het beoordelen van echogrammen te vergroten.

In genoemde blog van de survey zijn mooie driedimensionale plaatjes te zien van haringscholen en ook foto’s/clips vanuit het pelagische net tijdens het vissen.