Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
TTX-gif in kom van Oosterschelde met verwaterpercelen

Hoogspanning in de mosselsector

YERSEKE – Het kan voor de mosselsector nauwelijks op een slechter moment. Vorige week werden verhoogde concentraties van de uiterst giftige stof tetrodotoxine (TTX) in mosselen en oesters in de noordelijke tak en Oosterschelde oost aangetroffen, inclusief de verwaterpercelen op de Yerseke Bank. Tijdelijke sluiting van de productiepercelen stond de officiële opening van het mosselseizoen deze week niet in de weg. De PO-Mosselcultuur heeft een noodoplossing: schone mosselen tijdelijk elders verwateren op het Prinsenplaatje of Dortsman.

Uit het reguliere monitoringsprogramma van de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit bleek vrijdag dat in de kom van de Oosterschelde een veel te hoge waarde TTX was aangetroffen, ook in de Oosterschelde-Noord werd de norm van 20 ug/kg overschreden. Als voorzorgsmaatregel werd besloten de beide productiegebieden (tijdelijk) te sluiten.

Hoogspanning in de mosselsector, want hoe komen de mosselen uit veilige gebieden nu in de handel? De betrokken gesloten gebieden zelf zijn nagenoeg geen productiegebieden voor Zeeuwse bodemcultuurmosselen, maar in de kom van de Oosterschelde liggen wel de verwaterpercelen, de ‘natte pakhuizen’ van de handel.

Koortsachtig spoedoverleg volgde zaterdag de hele dag aan de haven van Yerseke tussen vertegenwoordigers van de ministeries van EZ en VWS, NVWA enerzijds en de PO-Mosselcultuur, Mosselhandel en Oestervereniging anderzijds. Een oplossing werd geboden om mosselen van de verwaterpercelen op de Yerseke Bank vooraf te bemonsteren/analyseren en op voorwaarde van een schoonverklaring door het RIKILT-laboratorium te mogen leveren. Maar dinsdag bleek dat de eerste uitslagen niet goed waren. Met de ‘Luctor’ werden en worden in opdracht van de NVWA verificatiemonsters genomen.

De eerste zorg van de sector is de voedselveiligheid, benadrukt handelsvoorman Wouter van Zandbrink. Zonder zorgen kunnen er mosselen worden geconsumeerd. Maar voor hoe lang? Van Zandbrink: ,,Er zijn plenty goede mosselen beschikbaar, maar we weten niet hoe we die allemaal verwerken kunnen. Verwatercapaciteit aan de wal is beperkt, en toegespitst op importmosselen die per container of in bigbags worden aangevoerd. Voor Nederlandse bodemmosselen is een omweg nodig om ze via percelen elders in de Oosterschelde met de walschepen in de fabriek te krijgen. Het is echt een groot probleem om het logistiek allemaal rond te breien.’’

Tweede Kamer
Foto: Frank van Beek – Wouter van Zandbrink van vereniging De Mosselhandel  legt uit dat er voorlopig geen gebruik wordt gemaakt van de verwaterpercelen op de Yerseke Bank. Ook al is het een logistieke uitdaging, het seizoen kan van start.Foto: Frank van Beek – Wouter van Zandbrink van vereniging De Mosselhandel legt uit dat er voorlopig geen gebruik wordt gemaakt van de verwaterpercelen op de Yerseke Bank. Ook al is het een ...Vorig jaar bleek dat in het Verenigd Koninkrijk en Griekenland TTX was aangetroffen in schelpdieren. RIKILT voerde in het najaar van 2015 gericht onderzoek uit op aanwezigheid van TTX bij monsters van schelpdieren. In zeven binnenlandse monsters, in juli en augustus uit de Oosterschelde gevist, en bij vier importmosselen uit Ierland werd TTX aangetroffen. Die uitslagen en de daaropvolgende risicoanalyse zijn aanleiding voor de extra maatregelen die zijn ingesteld, het zogenoemde productiegebied-sluitingsbeleid.

Kaart: Oosterschelde, de gesloten gebieden zijn omcirkeld.