Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Pleidooi voor uitstel besluitvorming gesloten gebieden

Sector hangt aan elastiek

DEN HAAG – De visserijsector hangt aan een elastiek, dat steeds dunner wordt en dreigt te breken. Terwijl de Noordzee vol vis zit, de visserijvloot de afgelopen 25 jaar tot minder dan de helft is gekrompen en de volledige invoering van de aanlandplicht voor de deur staat, doen de natuurorganisaties er nog een schepje bovenop. Hun recente pleidooi voor (nog meer) beperkingen en gesloten gebieden is voor de visserijsector een onbegrijpelijke ramkoers. De ngo’s begrijpen niet waar de sector het over heeft; nog geen 2 procent van de Noordzee is ‘beschermd’.

Het zijn tijdrovende en omslachtige internationale procedures en het gaat om ingewikkelde dossiers vol wetenschap, waarbij bovendien alle partijen ook nog langs elkaar heen praten. De Visserijpoort van afgelopen dinsdag in Nieuwspoort te Den Haag had als thema ‘Gebiedsbescherming op de Noordzee; het wat, waarom en hoe’ en probeerde de verschillende meningen boven water te krijgen. In de zaal wetenschappers, vertegenwoordigers van ngo’s, een enkele visserman en verder onder meer Europarlementariër Peter van Dalen en de Tweede Kamerleden Elbert Dijkgraaf (SGP) en Eppo Bruins (ChristenUnie).

Floris van Hest van Stichting De Noordzee (links) legt uit. Kamerlid Eppo Bruins (CU) luistert aandachtig.Floris van Hest van Stichting De Noordzee (links) legt uit. Kamerlid Eppo Bruins (CU) luistert aandachtig.Dr. Jan Geert Hiddink van de School of Ocean Sciences in Bangor, Wales, ...Ton IJlstra van het ministerie van EZ vindt dat er behoefte is aan een bredere discussie en vernieuwende dialoog over hoe de Noordzee op de lange termijn beheerd gaat worden. De recente brief over de bodembescherming van Friese Front en Centrale Oestergronden van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer biedt volgens hem aanknopingspunten. ,,Er liggen nieuwe kansen.’’

Stokslagen
VisNed-voorzitter Maarten Drijver denkt er het zijne van. Als nieuwbakken voorzitter met (belangen in) visserijbedrijven weet hij hoe moeilijk het is de achterban uit te leggen wat niet te snappen is, en te confronteren met zwaar bevochten compromissen, die echter hoe dan ook beperkingen inhouden. ,,De sector zit aan een elastiek’’, aldus Drijver. ,,Laat dit elastiek niet breken, want dan zijn we de sector kwijt. We hebben al de aanlandplicht, en daar komen nu die gesloten gebieden bij. De sector heeft het gevoel alleen maar stokslagen te krijgen, terwijl het juist zo goed gaat. Laat de sector werken, geef de sector de tijd en laten we over vier jaar verder praten over gesloten gebieden.’’

Pim Visser vond het opnieuw een succesvolle Visserijpoort, en vond met name ook de betrokkenheid van de aanwezige kamerleden heel positief. ,,Het is goed dat we dit soort bijeenkomsten organiseren.’’