Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Copernicus Marine Service van Mercator Ocean

Gratis gegevens over de zeeën

DEN HAAG – Een gratis abonnement op door satellieten verzamelde gegevens over de zeeën en de oceanen. Dat biedt Copernicus Marine Service, uitgevoerd door het Franse instituut Mercator Ocean, ook aan de visserijsector.

Copernicus is het Europese observerings- en surveillanceprogramma van de aarde dat samen met Galileo het Europese ruimtevaartprogramma vormt. Copernicus gaat zes verschillende ‘milieu-surveilleringsdiensten’ leveren: oceanen, atmosfeer, land, noodsituaties, veiligheid en klimaatveranderingen. Copernicus Marine Service, operationeel sinds vorig jaar mei, is gericht op het toezicht van de oceanen.

De Europese Unie heeft de uitvoering van de Copernicus Marine Service (CMS) toevertrouwd aan het Franse Mercator Ocean. Tijdens het symposium European Space Solutions, dat vorige week plaatsvond in het World Forum in Den Haag, heeft Mercator Ocean de voordelen van het programma gepresenteerd aan huidige en mogelijk toekomstige gebruikers van CMS in Nederland. Ook wees Mercator Ocean op het belang van de lancering van de Sentinel 3A-satelliet, in februari 2016, die onder meer data over oceaankleur, zeeniveau en zeeoppervlakte-temperatuur kan genereren.

Mercator Ocean was een van de partners van het symposium European Space Solutions vorige week in Den Haag, een belangrijk evenement tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie dat werd bijgewoond door meer dan tweeduizend afgevaardigden uit de publieke en private sector en gebruikers en ontwikkelaars van ruimtevaartoplossingen. Mercator Ocean was een van de partners van het symposium European Space Solutions vorige week in Den Haag, een belangrijk evenement tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de ...Gebruikers van CMS hebben de beschikking over ‘wetenschappelijk gegenereerde naslaggegevens over de fysische staat van de mariene ecosystemen in de oceanen en Europese regionale zeeën’. Ook hebben zij toegang tot oceaansimulaties en –prognoses en tot informatie over bijvoorbeeld de temperatuur, snelheid en richting van stromingen, zoutgehaltes, zeespiegelhoogtes, dikte van ijslagen, zuurstofgehalte en voedingsstoffen als fosfaat en nitraat. Zowel gegevens over metingen aan de oppervlakte als in de diepte van de zeeën zijn beschikbaar.

Er zijn al ruim 7.000 gebruikers. Zo is Deltares, als onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, al een van de grootste afnemers van de gegevens van CMS in Nederland. Meinte Blaas van Deltares: ,,Er zijn heel veel data gratis en voor iedereen beschikbaar, maar wel tot op een bepaald niveau. Het is aan specialisten en wetenschappers om de data zin te geven.’’ Ook visserijondernemingen zijn belangrijke (potentiële) gebruikers van de gratis dienst.

Betalen
Mauro Facchini van de Europese Commissie en Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen (VVD) zien ook graag dat commerciële bedrijven de ruwe data en gegevens gebruiken om diensten voor consumenten te ontwikkelen. ,,Denk aan weerberichten. Of aan TomTom en andere aanbieders, die gratis satellietgegevens gebruiken voor navigatiesystemen waarvoor de consument natuurlijk wel moet betalen’’, aldus Facchini.
Als voorbeelden van domeinen, sectoren en diensten voor wie de gegevens van CMS van groot belang kunnen zijn noemen zij: overheid (Kustwacht, Marine), scheepvaart (navigatie), offshore-industrie, exploitatie van de zee, opruimen van vervuiling, bescherming kustlijn en onderzoek naar klimaatverandering.

Blauwe Economie
De Copernicus Marine Service levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de ‘Blauwe Economie’ (gericht op ontwikkeling van duurzame producten door technologische vernieuwingen) in de EU-lidstaten. De gegevens kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld:

  • handhaving van belangrijke EU-wetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Marine Strategie (over waterkwaliteit in de Europese Unie)
  • bestrijden van vervuiling en de bescherming van het zeeleven
  • bewerkstelligen van een veiligere scheepvaart
  • realiseren van een duurzame exploitatie van de zee (visserij, energie)
  • verwezenlijken van toezicht op het klimaat en stormprognoses.

Copernicus Marine Service is te bereiken via marine.copernicus.eu


Mercator Ocean, gevestigd in de buurt van de Franse stad Toulouse, is opgericht door vijf publieke organisaties en belangrijke nationale spelers op het gebied van operationele oceanografie in Frankrijk: het nationale centrum voor wetenschappelijk onderzoek CNRS, het onderzoeksinstituut naar exploitatie van de zee Ifremer, het onderzoekscentrum voor ontwikkeling IRD, de weerdienst Météo-France en de hydrografische en oceanografische dienst van de Franse marine SHOM. De EU heeft aan Mercator Ocean voor het uitvoeren van CMS een budget toegekend van 144 miljoen euro voor de contractperiode 2014-2021.