Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Discrepantie bestaand beheerplan en bijstellingen ICES

Haringadvies: TAC 18 procent lager

KOPENHAGEN/ZOETERMEER – Het wetenschappelijk advies voor de vangst van Noordzeeharing in 2017 ligt 18 procent lager dan de TAC voor 2016. ,,Verrassend’’, vindt voorzitter Gerard van Balsfoort van de PFA, die een beperktere verlaging van de TAC logischer zou vinden.

De wetenschappers van ICES adviseren om volgend jaar niet meer dan 426.259 ton Noordzeeharing te vangen voor menselijke consumptie. Vorig jaar was het advies en de uiteindelijk overeengekomen TAC 518.242 ton. Zoals gebruikelijk de laatste jaren laat ICES het TAC-advies gepaard gaan met het dringende advies dat er geen activiteiten mogen plaatsvinden die een negatieve impact hebben op de paaigronden van de haring.

Het recruitment (de aanwas van jonge haring) lag in de periode 2003-2013 onder het gemiddelde, maar was in 2014 goed en vergelijkbaar met de jaren voor 2003. Het recruitment in 2015 was echter weer zeer laag en ook voor 2016 wordt het als laag ingeschat. Sinds 2009 is de paaistand (bestand van volwassen haring) hoger dan wat voor het niveau van MSY (Maximaal Duurzame Oogst) vereist is, terwijl de visserijsterfte al sinds vele jaren juist onder het maximaal toelaatbare niveau van MSY zit. ,,Allemaal dus keurig binnen de normen van MSY’’, aldus Van Balsfoort.

Het advies dat nu voorligt zou betekenen dat er volgend jaar 18 procent minder Noordzeeharing gevangen mag worden. Een forse verlaging dus, terwijl de vissers keer op keer vaststellen dat de Noordzee vol haring zit. Pelagisch voorman Van Balsfoort is niet alleen teleurgesteld, maar vindt de inhoud van het ICES-advies ook verrassend. ,,ICES heeft namelijk naar aanleiding van de naar beneden bijgestelde toestandsbeoordeling voor Noordzeekabeljauw geredeneerd dat minder kabeljauw ook minder haring eet, waarmee de natuurlijke sterfte van haring in de rekenmodellen 15 procent lager is gezet. Dit is ecosysteemdenken ten voeten uit. Hierdoor gaat ook modelmatig de omvang van het haringbestand omlaag en komt volgens hetzelfde rekenmodel navenant de visserijsterfte voor haring hoger uit.’’

Het ICES advies past de twee jaar geleden door de EU en Noorwegen afgesproken visserijsterfte uit het gezamenlijke beheerplan toe op het naar beneden bijgestelde haringbestand, wat leidt tot een 18 procent lagere TAC.

Niet 18 maar 7 procent
Van Balsfoort wijst er op dat het ICES-advies echter ook de visserijsterfte voor MSY wijzigt; deze gaat van 0,27 naar 0,33. ,,Een aanzienlijke verhoging. En dit kan wel eens cruciaal zijn, want het huidige EU-Noorse beheerplan voor Noordzeeharing is gebaseerd op de oude MSY visserijsterfte van 0,27. Als ICES zegt dat de Fmsy (visserijsterfte bij MSY, red) hoger is geworden, dan is het logisch en te verwachten dat er tussen de EU en Noorwegen een discussie gaat ontstaan om ook het beheerplan bij te stellen, waarbij de target F conform de nieuwe MSY-waarde ook naar boven zou moeten worden bijgesteld.’’

In het ICES advies staat in de tabellen met TAC-opties ook een TAC die correspondeert met deze nieuwe Fmsy van 0,33. Deze geeft volgens Van Balsfoort een TAC van 481.608 ton. ,,Als de EU en Noorwegen in het najaar bij hun bilaterale onderhandelingen deze logische denkwijze zouden volgen en het beheerplan zouden bijstellen, dan zou de TAC voor 2017 niet met 18 procent maar met 7 procent worden verlaagd, naar 481.608 ton.’’