Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Vissers van de Kust delen vangstrechten en doen samen onderzoek

Noordelijke kustvissers richten coöperatie op

LAUWERSOOG - Zeven noordelijke kustvissers bundelen de krachten in een coöperatief samenwerkingsverband: Vissers van de Kust. Via de coöperatie kunnen de vissers vangstrechten delen en ook nadrukkelijk een rol opeisen in beheer en onderzoek van de visstand in de kustzone. De coöperatie zal werken als verlengstuk van het eigen visserijbedrijf. ,,Wat je beter en makkelijker samen kunt doen, doe je samen.’’

Wat de zeven coöperatieleden kenmerkt is dat ze als groep gelijkgestemde collega’s samen willen leren en profiteren. Met elkaar kansen grijpen en problemen oplossen. Jan Rotgans (WR 130), een ervaren visser, wordt enthousiast van onderzoek en visserijexperimenten en dat je dat met collega’s kunt delen: ,,Dat trekt me enorm.” Voor Hendrik Oud (HA 6), Amelander oesterraper, ligt de meerwaarde in professionalisering van zijn bedrijf.

‘Vissers van de Kust’ is vanuit de Stichting Geïntegreerde Visserij opgericht, zegt Jaap Vegter (UQ 4), coördinator en zelf ook coöperatielid. ,,Het is de bedoeling om kleinschalige gemengde kustvisserijbedrijven meer slagkracht te geven door coöperatief te ondernemen. De oprichting van onze coöperatie is feitelijk de bedrijfsmatige uitwerking van waar geïntegreerde visserij voor staat. Alle leden hebben vooraf een toekomstplan gemaakt voor hun bedrijf. Waar sta ik nu, waar wil ik naartoe en wat is daar voor nodig. Het gaat niet alleen om natuurgericht vissen, het moet ook rendabel zijn.’’

Jelte en Klaas Bouma, met gasten op het Lauwersmeer. De gebroeders Bouma hebben veel ervaring met onderzoek, ook in Polen.Jelte en Klaas Bouma, met gasten op het Lauwersmeer. De gebroeders Bouma hebben veel ervaring met onderzoek, ook in Polen.Voor vader en zoon Epko Westerhuis (TM 9), met hun ...De coöperatie gaat zich ook actief inzetten voor beheer, onderzoek en monitoring van kust- en binnenwater. Vegter, die naast visser ook ecoloog is, en de Westerhuizen hebben daarvoor een cursus gevolgd bij de Combinatie van Beroepsvissers en zijn nu geaccrediteerd voor het uitvoeren van visstandonderzoek. Daarbij worden ze ondersteund door Klaas en Jelte Bouma, binnenvissers op het Lauwersmeer en in Polen.

Met hun Poolse bedrijfstak hebben de gebroeders Bouma veel ervaring in de combinatie van visserij, beheer en ecologisch onderzoek. ,,Het beheer in Nederland is een poppenkast, het is een spel”, vertelt Jelte. ,,Als je dat vergelijkt met hoe professioneel het in Polen gaat… Niks geen lange vergaderingen en gedoe. Daar werk ik heel praktisch samen met ecologen om mijn viswater te beheren.”

Wat de Vissers van de Kust betreft moet het in Nederland ook die kant op. Jaap Vegter ziet dat maatregelen in de visserij, of ze nu uit economisch belang of natuurbelang ingegeven zijn, steeds leiden tot minder vissers en grotere bedrijven. ,,Dat vergroot de afstand tussen visserij en natuur. Terwijl de visstand op het Wad en in de binnenwateren er niet veel mee opschiet.’’ Alle reden volgens Jaap Vegter en Jelte Bouma om niet langer toe te zien en af te wachten, maar actief een rol in ‘t beheer te nemen. ,,Daar liggen ook mooie kansen.’’

Collectieve verkoop via de coöperatie, daar is bij de leden nu niet direct behoefte aan. Iedereen heeft zijn eigen afzet voor elkaar en is tevreden met de prijs. De Bouma’s verkopen nu vrijwel al hun vis, ook de Nederlandse, in Polen. Daar is de markt en de prijs goed. ,,Maar het zou fijn zijn als Nederlanders in de toekomst meer waardering krijgen voor zoetwatervis, zoals zeelt en rivierkreeftjes”, aldus Jelte Bouma. Volgens Jaap Vegter is het natuurlijk mogelijk dat de coöperatie zich in de toekomst wel met afzet gaat bezig houden. ,,Voor de meeste producten is wel een markt, maar het kan veel inzet kosten om vraag, aanbod, prijs en logistiek goed af te stemmen. Daar zou de coöperatie van meerwaarde kunnen zijn.”

,,Het is jammer dat het in onderhandelingen met natuurorganisaties steeds om deelsectoren draait. De natuur is daar niet bij gediend en de vissers ook niet”, zegt Jaap Vegter. ,,Natuurgericht vissen vraagt om flexibel ondernemerschap. De Stichting Geïntegreerde Visserij is in 2003 opgericht om de ideeën op gang te brengen; ondernemerschap en belangenbehartiging horen daar niet bij. Nu zijn de ideeën van vissers een coöperatief bedrijf van vissers geworden. Dat opent de weg voor ons naar ondernemerschap en opkomen voor de belangen van natuurgericht vissen en goed visstandbeheer.

De WON 77 is als enige garnalenvisser lid van de coöperatie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat meer garnalenvissers lid zouden worden, aldus Vegter. Door onzekerheid in de garnalensector en de extra tijd die ze kwijt zijn aan belangenbehartiging is dat niet doorgegaan. Dat was bijvoorbeeld ook voor Henk Buitjes (ZK 37) de reden om prioriteit aan zijn eigen visserij te geven, hoewel hij nog steeds achter het idee van de coöperatie staat.


Leden:

Hans Poepjes, WON 77:

Garnalenvisserij en staandwantvisserij,
gecombineerd met IJsselmeervisserij.

Maatschap Westerhuis (Epko junior
en Epko senior), TM 9:

Binnenvisserij, gecombineerd met visserij op de Eems met
vaste vistuigen, visstandonderzoek, en rokerij aan huis.

Gebr. Bouma (Klaas en Jelte), OL 27, OL 16:
Binnenvisserij Lauwersmeer, visstandonderzoek en een deel
van het jaar werkzaam in Polen als binnenvisser.

Jaap Vegter en Hanneke Punter, UQ 4:
Diverse vormen van vastevistuigvisserij, gecombineerd met
oestervisserij op het wad, onderzoek en excursies met de
Visserijloods in Lauwersoog als uitvalsbasis.

Hendrik Oud, HA 6:
Oesters en educatieve waddenexcursies voor groepen vanaf Ameland.

Jan Rotgans, WR 130:
Fuikenvisserij, sleepnet en vaartochten op de Waddenzee.

Jan Heijligenberg, WR 70:

Fuikenvisserij, sleepnet en vaartochten op de Waddenzee.