Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Tussenstand VisPluisVrij

Mogelijke alternatieven voor pluis getest op zee

WAGENINGEN – Drie alternatieve materialen voor pluis worden de komende weken getest in de praktijk, alternatieve netontwerpen die het gebruik van pluis zouden kunnen verminderen krijgen een vervolg in het Masterplan Duurzame Netinnovaties en in diverse havens lopen inmiddels projecten met afvalbeheer. Projectleider Wouter Jan Strietman en Anne Kruft geven een tussenstand van VisPluisVrij.

De afgelopen jaren is binnen VisPluisVrij gewerkt aan drie oplossingsrichtingen om de hoeveelheid pluis die in zee komt flink te verminderen: alternatieve materialen, alternatieve netontwerpen en afvalbeheer aan boord en in de havens. Vorige week woensdag werd er in Utrecht teruggekeken op de resultaten van drie jaar VisPluisVrij. Wat leverde dat op? En wat zijn de vervolgstappen?

Van draad tot schubben en van kokos tot leer. De zoektocht naar een alternatief dat even effectief is als pluis maar minder belastend voor het milieu, begon met een brede range ideeën. Met de kritische blik van betrokkenen binnen en buiten de sector zijn meer dan twintig materialen geselecteerd en getest in de praktijk. Drie typen materialen zijn getest: natuurlijke materialen, biologisch afbreekbare plastics en niet biologisch afbreekbare plastics.
Belangrijke criteria waren slijtvastheid, afbreekbaarheid en uiteraard de kosten. Na een uitgebreid proces van selecteren en testen bleven yakleer, TPS (Solanyl) en polyurethaan over. Deze materialen worden momenteel getest op zee. Over enkele weken zullen de resultaten bekend zijn.

Mochten deze tests veelbelovende uitkomsten opleveren, dan betekent dat nog niet dat er een kant-en-klaar product is dat het huidige pluis zou kunnen vervangen. Na deze eerste fase van ontwikkeling volgt de doorontwikkeling tot een commercieel alternatief, inclusief tests op zee. Dit kan nog een paar jaar in beslag nemen. VisPluisVrij zet de komende tijd dit traject samen met vissers en producenten voort.

Netontwerpen
Het zoeken naar alternatieve netontwerpen stond centraal in het tweede onderdeel van VisPluisVrij. Door bijvoorbeeld de kuil van het net te ‘liften’ kan het gebruik van pluis drastisch verminderd worden, omdat er minder slijtage plaatsvindt. Liften kan onder andere door het verlagen van het gewicht van de kuil door het vroegtijdig lozen van stenen en zand, of door het gecontroleerd liften ervan met kites of drijvers. Een out of the box gedachte is het gebruiken van pompen om de vis uit de kuil rechtstreeks aan boord te pompen. Alternatieve netontwerpen krijgen een vervolg in het Masterplan Duurzame Netinnovaties.

Het derde onderdeel van VisPluisVrij richt zich op het afvalbeheer aan boord en in de havens. Een belangrijk resultaat is een groeiende bewustwording over pluis en de acties die nu genomen worden om pluis in de haven aan te bieden. Vanuit verschillende organisaties lopen er initiatieven voor bewustwording en afvalbeheer in havens, waaronder het project ‘Het is wel pluis’. Deze initiatieven worden gedeeld en op elkaar afgestemd binnen de Green Deal Schone Zee.

Via onder meer het twitteraccount @vispluisvrij en de blogs op de website www.vispluisvrij.nl blijft men op de hoogte van de testresultaten en vervolgstappen van het project VisPluisVrij.