Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Hoger beroep ‘omkatzaak’ schol

Advocaat-generaal zwakt strafeisen af

LEEUWARDEN – Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep de strafeisen inzake het vermeende omkatten van goedkopere importplatvis in duurdere Noordzeeschol stevig afgezwakt.

Vijf vishandelaren van drie Urker bedrijfscombinaties stonden vorige week weer terecht, nu voor het Gerechtshof in Leeuwarden. Ze waren in december 2013 door de rechtbank Lelystad vrijgesproken. Die oordeelde dat weliswaar enkele facturen in de periode 2005-2008 inderdaad fout waren opgemaakt, maar dat er geen sprake was van misleiding: de afnemers in onder andere Duitsland en Italië wisten wat ze kochten. Kortom, de tenlastegelegde valsheid in geschrifte was niet wettig en overtuigend bewezen. Het Openbaar Ministerie daarentegen stelde dat de consument uiteindelijk werd bedot (die kreeg anders dan gedacht yellowfinsole, rocksole of schar op het bord) en tekende hoger beroep aan in de ‘megazaak’. Tegen een van de zes handelaren werd dat later ingetrokken, omdat die niet betrokken was bij het opstellen van facturen.

Het Gerechtshof had er drie dagen voor uitgetrokken: woensdag, donderdag en vrijdag. Advocaat-generaal mr. Henk Dijkstra stelt dat er wel degelijk sprake was van misleiding, maar woog in zijn mildere strafeisen het lange procesverloop mee. Begin 2008 vonden invallen door justitie op Urk plaats en belandden handelaren enkele dagen in de politiecel. Pas in het najaar van 2013 vond de rechtszitting plaats. En nu bijna 2,5 jaar later diende het hoger beroep. Bij een van de bedrijven heeft het Openbaar Ministerie nog altijd beslag gelegd op een bedrag van 112.000 euro, exclusief rente.

De drie advocaten (één van Anker & Anker en twee van Prakken d’Oliveira) wezen erop dat de etiketteringswetgeving inmiddels zodanig gewijzigd is dat in het internationale handelsverkeer nu veel duidelijker is wat correcte visnamen zijn dan pakweg tien jaar geleden. Destijds werd bijvoorbeeld de naam plaicefillets ook gebruikt voor Japanse schar, en schar werd op het etiket pleuronectes spp genoemd. Duitse klanten gebruiken tot op de dag van vandaag overigens de generieke term Schollenfilets als men geïmporteerde Pacifische schol zoals rocksole wenst. Cliënten worden ambassadeurs van Noordzeeschol genoemd.

De advocaat-generaal eiste – naast taakstraffen van 100 tot 200 uur - boetes van in totaal 235.000 euro. Eerder werden door het Openbaar Ministerie boetes van in totaal 680.000 euro geëist. Uitspraak volgt op maandag 6 juni.