Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Scheveningen in trek

Noordzeeboerderij in Scheveningen Haven

SCHEVENINGEN – De Stichting Noordzeeboerderij en The Ocean Cleanup gaan zich vestigen in Scheveningen Haven. Hier willen ze gaan werken aan de verdere ontwikkeling van hun activiteiten. Beide partijen kiezen Scheveningen Haven als testlocatie.

Begin mei start Stichting Noordzeeboerderij met Proefboerderij Scheveningen. Hierin onderzoekt de stichting de technische haalbaarheid van zeewierteelt voor de kust. Het is de bedoeling dat over drie tot vijf jaar hier zeewierteelt op commerciële schaal mogelijk is.

Stichting Noordzeeboerderij is overigens op zoek naar partijen die het belang inzien van de groene economie. Samen met vooraanstaande kennisinstellingen wordt zorg gedragen voor wetenschappelijke onderbouwing en borging van kennis. Door de diversiteit van de partners hoopt de stichting zich te verzekeren van het beste resultaat. Onder andere rederij W. van der Zwan & Zonen is partner.

The Ocean Cleanup kiest eveneens Scheveningen Haven als testlocatie. De start-up wil plastic afval op efficiënte en passieve wijze uit de oceanen halen. Met behulp van een systeem van drijvende barrières die het plastic concentreren, moet dat mogelijk zijn.

Initiatiefnemer Boyan Slat gaat de technologie testen bij de Noordzeekust, waarbij de Scheveningse haven als uitvalsbasis wordt gebruikt. Tijdens de testperiode, die start in het tweede kwartaal van 2016, wil Slat onderzoeken hoe het systeem zich gedraagt bij verschillende weersomstandigheden en zeecondities.

Naast de twee bovengenoemde  instellingen vestigt ook het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en water (VP delta) zich in de Scheveningse haven. VP delta, onderdeel van de TU Delft, zet hier de komende vier jaar de Proeftuin kust- en waterbeheer Scheveningen op. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen hier hun nieuw ontwikkelde concepten voor waterbeheer testen en demonstreren.

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om rond het Scheveningse havengebied een soort Inno-port te realiseren. Hierin moeten bedrijven, overheden en kennisinstellingen zich samen richten op vernieuwende projecten rond zee en kust.