Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Visafslagen en sorteertarieven

Variatie in vissorteren

URK – De discussie op de Urker afslagvloer over nieuwe arbeidsvoorwaarden van de sorteerders blijft de gemoederen bezig houden. Hoe is het vissorteren elders geregeld? Visserijnieuws maakt een rondje langs de Nederlandse visafslagen.

De Combinatie van Vissorteerders (CvV) is ruim vijftig jaar actief in de Urker visafslag. Deze bestaat uit een grote gemotiveerde ploeg van circa 140 personen, waarvan er in de praktijk op vrijdagen en maandagen 90 tot 100 aan de sorteertafels staan. Allemaal zelfstandige peken. Een unieke constructie in Nederland, ook fiscaal. De CvV kreeg tot januari dit jaar 2,25 procent van de besommingen uitgekeerd; beloning was afhankelijk van de visprijzen en vissoorten en varieerde de afgelopen jaren van 12 tot 30 euro bruto per uur. Met een gemiddelde van zo’n 23 euro per uur afgelopen jaar.

Met de komst van een automatische sorteerlijn heeft Visveiling Urk de overeenkomst – die niet op papier stond - medio 2015 opgezegd. Na aanhoudende spanningen tussen pekers en directie is in december de Stichting ISLA opgericht, twee maanden nadat partijen een intentieverklaring ondertekenden om tot een ‘nadere duurzame samenwerking te komen’. Urker sorteerders kunnen nu alleen nog via een arbeidscontract aan de slag, als werknemer. Voor de beloning worden vier tariefschalen genoemd. Vaste peken nu wordt 18,20 euro bruto per uur geboden, voor de werkgever is dat gelijk aan 23 euro per uur.
Aanvoerders op Urk betaalden tot vorig jaar 2,25 procent voor sorteerkosten, het laagste sorteertarief in Nederland. Vanaf 2016 geldt een gedifferentieerd tarief van 1,5 tot 3 procent. Anderhalf procent is voor de tong, drie procent geldt voor Oostzeevis.

Den Helder
 Sorteren van tong op de afslag van Den Helder. Sorteerders zijn  in loondienst van de personeelspool Stivilo BV. Sorteren van tong op de afslag van Den Helder. Sorteerders zijn in loondienst van de personeelspool Stivilo BV.In Den Helder en Den Oever zijn alle sorteerders in loondienst bij de personeelspool Stivilo BV, een volle dochter van Visafslag Hollands Noorden. Deze werkt met oproepkrachten met zogeheten min.-max.-contracten. Bij een oproep wordt minimaal drie uur uitbetaald. Salariëring is op basis van een salaristabel en afhankelijk van ervaring/dienstjaren. De beloning varieert van 7,70 tot 17,50 euro bruto per uur, met daar bovenop vakantiegeld. Aanvoerders betalen een all-in tarief van 6 procent aan de visafslag, inclusief de kosten voor sorteren van de vangsten. Eventuele winsten worden uitgekeerd aan de leden van de beide coöperatieve visafslagen in de noordkop.

IJmuiden
In de visveiling van IJmuiden zijn vier factorbedrijven actief. De vier werken samen in de SAFAC. Eén van de vier factorijen is de Hollandse Visveiling zelf. De sorteerwerkzaamheden worden door medewerkers van maritiem dienstverlener Lowland International uitgevoerd. ,,De beloning voor de sorteerders beweegt mee met de hoeveelheid aanvoer en deels met de gerealiseerde verkoopprijzen van de vis’’, zegt directeur Peter van de Meerakker. Aanvoerders betalen afhankelijk van de wisselende werkzaamheden  maximaal 3 procent voor het lossen, sorteren, wegen en verkoop gereed maken.

Stellendam
UFA int 3 procent van de aanvoerders voor het lossen en sorteren in zowel Stellendam als Scheveningen. In Stellendam is UFA zelf eigenaar van Factorij Stellendam BV. De factorij heeft een aantal mensen in vaste dienst met een vast maandsalaris. Verder zijn er oproepkrachten die per uur uitbetaald krijgen, en ongeveer de helft van de sorteerders in Stellendam bestaat uit zzp’ers die conform gemaakte afspraken zelf een declaratie indienen bij de factorij.

Scheveningen
In Scheveningen wordt het werk op de kade en de afslagvloer gedaan door de zelfstandige Stichting Visfactorij Scheveningen. De stichting heeft zeven vaste arbeidskrachten in dienst, waaruit ook het driekoppige bestuur wordt gekozen. Voorzitter is Bert Vette. Hun salaris is variabel, afhankelijk van de dagomzetten. Er zijn circa 20 oproepkrachten, waaronder een relatief groot aantal oudere Scheveningers. UFA int het sorteergeld van de aanvoerders, regelt de administratieve afhandeling, en maakt op een aparte rekening het geld over voor de oproepkrachten dat zelf door de stichting wordt uitbetaald.

Lauwersoog
Visafslag Lauwersoog huurt een vaste ploeg sorteerders volledig in via een uitzendbureau. Aan het uitzendbureau wordt 22 tot 31 euro per uur per persoon betaald. De variatie zit vooral in de toeslag voor eventuele arbeid in de nacht van zondag op maandag. Visaanvoerders betalen een gediffertentieerd sorteertarief van 2 tot 4 procent, afhankelijk van de vissoort. Het goedkoopste tarief is voor de duurdere vissoorten tong, tarbot en griet.

Vlissingen
In Vlissingen heeft de Stichting Vislos- en Sorteerregeling acht vaste krachten in dienst. Zij ontvangen een vast maandsalaris. Voor aanvullende sorteerders heeft het eigen kantoor de beschikking over een poule sorteerders die van donderdagmiddag tot vrijdagmorgen beschikbaar zijn. Maximaal gaat het om 40 tot 50 sorteerders. Sorteerders variëren van studenten tot gepensioneerden. Voorheen werden aanvullende sorteerders via een uitzendbureau betrokken, maar om kosten te besparen gebeurt dat nu in eigen beheer. Tot volle tevredenheid, want er kan de laatste jaren winst uit het sorteerbedrijf terugbetaald worden aan de aanvoerders. De Zeeuwse Visveiling bemoeit zich niet met de beloning van de sorteerders. Dat is een zaak van de stichting, waarvan kottereigenaar Joop Siereveld voorzitter is. Aanvoerders betalen voor het sorteren plus lossen van de kotters 3 procent van de besomming aan de stichting.