Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Vragen CDA

Pleiten voor doorvaart windparken

DEN HAAG – De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu moeten zich inzetten voor de mogelijkheid van doorvaart van vissersschepen door windmolenparken.

Dat vindt althans het CDA. Kamerleden Geurts en Mulder hebben deze week schriftelijk vragen gesteld aan de bewindslieden van EZ en IM. Zij vragen hen om in gesprek te gaan met de landen rondom de Noordzee over ‘eenvoudige en eenduidige regelgeving in en rondom windenergieparken voor de Europese visserijsector, onder andere ten aanzien van doorvaart en benutten van visserijmogelijkheden’. Concreet wordt ook gevraagd of de overheid bereid is om in Nederlandse wateren doorvaart van windenergieparken mogelijk te maken voor schepen langer dan 24 meter, om dit in lijn te brengen met de praktijk in het Verenigd Koninkrijk.

De vragen werden gesteld in het kader van het manifest ‘Northern seas as the power house of North-Western Europe’, dat vorige week door 20 Europarlementariërs (waaronder zes Nederlanders en zes Belgen) werd aangeboden aan het Nederlandse voorzitterschap van de EU.

In het manifest wordt gesteld dat de Noordzee meer dan 8 procent van de energiebehoefte van Europa zou kunnen dekken met groene energie. Daarvoor moeten dan wel veel meer windmolenparken worden gerealiseerd.
De CDA-kamerleden haken aan bij Aanbeveling 4 van het manifest, waarin gepleit wordt voor nauwe samenwerking tussen alle partijen op de Noordzee en vermindering van de regellast.