Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Breed onderzoek door internationaal team

‘Effect bodemberoering door bodemtrawl of natuur gelijk’

WAGENINGEN – In gebieden met veel natuurlijke bodemberoering is het effect van bodemtrawls op het leven op de zeebodem minimaal of afwezig. Dat blijkt uit een onderzoek door een internationaal team van wetenschappers van onder meer Wageningen UR.

De onderzoekers veronderstelden dat natuurlijke bodemberoering en verstoring door bodentrawls op dezelfde manier het bodemleven beïnvloeden. Daar was echter nooit systematisch onderzoek naar gedaan. Op diverse locaties in de Noordzee en de Ierse Zee onderzochten de wetenschappers de effecten van netten die de bodem beroeren en de effecten van natuurlijke verstoring. Hun bevindingen legden Daniël van Denderen, Stefan Bolam, Jan Geert Hiddink, Simon Jennings, Andrew Kenny, Adriaan Rijnsdorp en Tobias van Kooten neer in het artikel ‘Similar effects of bottom trawling and natural disturbance on composition and function of benthic communities across habitats’.
Het blijkt dat de effecten van natuurlijke beroering en beroering door bodemnetten (vrijwel) gelijk zijn. Beide hebben als effect dat onder meer langlevende organismen, dieren met een hard uitwendig skelet (schelpdieren bijvoorbeeld) en planktonfilteraars achteruit gaan ten gunste van vooral kleinere, mobiele aaseters en predatoren.

Volgens de onderzoekers kunnen aan de hand van deze bevindingen gebieden aangewezen worden die vrijwel immuun zijn voor bodemnetten. Zij vonden ook dat in gebieden met weinig natuurlijke bodemverstoring de effecten van bodemtrawls wel groot waren en leiden tot bodemleven dat vergelijkbaar is met dat in gebieden met veel natuurlijke verstoring.