Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Jaarvergadering Vissersvereniging Yerseke

Onzekerheid troef in mosselsector

YERSEKE - ,,Met de start van het seizoen was niks mis, maar de bijzonder snelle prijsval op de veiling voelt niet goed’’, aldus voorzitter Jos van Damme van Visservereniging Yerseke terugkijkend op het afgelopen mosselseizoen. ,,Tot nu toe overheerst een gevoel van onzekerheid.’’

Van Damme uitte op de jaarvergadering in zijn (laatste) jaarrede zijn zorgen over de huidige ontwikkelingen in de mosselsector. ,,Van belang is dat de prijs voor de mosselen recht doet aan de kostprijs van onze mosselen. De gemiddelde prijs van mosselen laat nu een vertekend beeld zien, omdat er heel wat bedrijven fors onder de gemiddelde prijs geleverd hebben.’’

In de visie van Van Damme is het beeld van de aanvoer afgelopen najaar ook vertekend door de snelle groei en aanvoer van jonge mosselen. Hij waarschuwde er voor om er niet automatisch van uit te gaan dat dat de komende jaren ook zo zal zijn. De onvoorspelbaarheid ‘met betrekking tot volumes die in de markt kunnen komen’ mag volgens hem niet onderschat worden.

Oesterboorder
Belangrijk noemde hij de gezamenlijke promotie van mosselen. ,,Laten we enthousiast onze schouders eronder blijven zetten. Het blijft van groot belang de consument te overtuigen dat onze prachtige duurzaam gekweekte mosselen de moeite waard zijn om te kopen. Er is nog een wereld te winnen’’, aldus Van Damme.

Zorgen uitte de scheidende voorzitter over de vondst van de oesterboorder in de Oosterschelde. Dat heeft tot gevolg dat er sinds juli voor onbepaalde tijd geen zuid-noordtransporten mogen plaatsvinden. Een dikke streep door de rekening van veel kwekers die (binnen het kader van het mosselconvenant) op deze wijze in de Waddenzee meer rendement uit het in Zeeland ingevangen mzi-mosselzaad willen halen.

Van Damme noemde deze zorgelijke ontwikkeling opnieuw een teken dat niet lichtvaardig omgegaan moet worden met het fenomeen import. ,,Het storten van tarra uit importen in de Oosterschelde zou mijns inziens verboden moeten worden. Als er echt iets fout gaat is het einde mosselcultuur in de Zeeuwse wateren. Daar moet niemand toch aan denken!’’

Schaalvergroting
Steeds meer kweekbedrijven worden door collega-kwekers/handelaren overgenomen. Het einde van die ontwikkeling is nog niet in zicht. ,,De schaalvergroting zet door, maar of dit positief is voor de sector als geheel en voor het ambacht dat wij beoefenen vraag ik me af. Ik heb er op de Mosseldag aandacht voor gevraagd, en wil dat nog een keer doen. Wij zijn kwekers en hebben met de natuur te rekenen. Daar past geen industrie-achtige werkwijze bij. Zoals collega Johnny Dhooge ooit verwoordde: ‘mosselen zijn geen macadam’. Dat door veranderende omstandigheden rendementen onder druk staan is helder, maar dat is geen reden om aan intensieve mosselhouderij te gaan doen.’’

Duidelijk is dat Van Damme na zijn afscheid als voorzitter niet van zins is om achter de geraniums te gaan zitten. Als ouderling in de kerk, voorganger voor gedetineerden en mantelzorger in familiekring hoopt hij de gezondheid te krijgen om dat nog lang vol te houden. ,,En weet je wat ik ook graag wil blijven doen: tijdens vergaderingen veel samen met Johnny Dhooge achterin de zaal zitten.’’

Vanwege zeer droevige familieomstandigheden bij de familie Steketee werd de geplande bestuursverkiezing opgeschort. Medio maart verwacht het bestuur een ledenvergadering te beleggen voor het benoemen van een nieuw bestuurslid.

Eerste keer in 117-jarig bestaan vereniging

Jos van Damme erelid

Jos van Damme erelidJos van Damme erelidYERSEKE – Eddy Barbé viel tijdens de jaarvergadering in Zorgcentrum Moerzicht als tweede voorzitter de eer te beurt om scheidend voorzitter Jos van Damme in het zonnetje te zetten. Van Damme werd als eerste in het 117-jarig bestaan van Vissersvereniging Yerseke benoemd tot erelid. Alvorens Barbé het unanieme besluit van de leden verklapte sprak hij Van Damme en z’n vrouw Truida lovend toe.

Van Damme stond 14 jaar aan het roer van de vereniging. Barbé blikte terug op een turbulente periode waarin Van Damme met collega’s aan het front heeft gestaan. ,,Je hebt de afgelopen jaren herhaaldelijk aangegeven te willen stoppen, maar door steeds je verantwoordelijkheid te nemen heeft jouw voorzitterschap toch 14 jaar geduurd. Deze 14 jaar viel in wellicht de meest roerige en moeilijke periode voor de mosselsector. 27 februari 2008 was een van de zwartste dagen uit de geschiedenis van de sector.

Op die dag werd het besluit van de Raad van State bekend dat de vergunning voor de voorjaarszaadvisserij 2006 niet verleend had mogen worden. Daarmee leek de mosselsector ten dode opgeschreven. Als geen ander heb jij je hiertegen verzet. Niet alleen in de rol als voorzitter van onze vereniging, maar juist ook in de rol van activistische oppositievoerder.’’ Veel hoogwaardigheidsbekleders kregen in al die jaren Van Damme’s lijfspreuk ingeprent: ‘Mosselkweek is Natuurbeheer’.