Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Zuid-Europese waardering voor lekkernij uit de Noordzee

Met een slakkengang messen boven water halen

PLAATSCREDIT – Miljarden en nog eens miljarden liggen er voor de Nederlandse kust. In Zuid-Europese landen wordt de smaak bijzonder hoog aangeslagen. Toch vissen er maar vier Nederlandse schepen op. We hebben het over de Ensis directus, Ensis americanus of Ensis ensis ofwel de Amerikaanse zwaardschede ofwel mesheften! Willem den Heijer was deze maand aan boord van de BZ 9, de HA 5 en de KG 8 om bemonsteringen uit te voeren.

Vanaf het moment dat de viskor over de bodem gaat draait de spoel- en sorteerinstallatie op volle toeren. De pomp spuwt de mesheften en alles wat daar tussenzit met een waterstraal in een reservoir. Een lopende band dirigeert de vangst naar een rooster met spijlen. Het handjevol levende organismen en vooral veel lege schelpen verdwijnen in een bak en gaan direct weer overboord. Het is een bijzonder waterrijk verwerkingsproces op de ensisvisser BZ 9.

De BZ 9 is een van de slechts vier Nederlandse vissersschepen die vissen op mesheften. Drie daarvan, de HA 5, de KG 8 en de BZ 9, vissen het gehele jaar door vanuit de haven die aan de binnenkant ligt van de Roompotsluis. Het drietal is vrijwel altijd op de bestekken in de Voordelta te vinden. Het vierde schip, de HA 36, vist elders voor de Nederlandse kust en opereert vanuit Harlingen.

Opvarenden Milano Wahtimena en Jeroen Knol sorteren de mesheften aan boord van de BZ 9.Opvarenden Milano Wahtimena en Jeroen Knol sorteren de mesheften aan boord van de BZ 9.Tot drie jaar geleden waagde het drietal zich ook nog wel eens dwars van Zeebrugge, op de Vlakte ...De mesheftenvisserij vindt plaats in gebieden met een hoge natuurlijke dynamiek, waaronder de Voordelta. Teneinde te voorkomen dat visserijen moeten wijken is het van belang dat aangetoond kan worden dat de mesheftenvisserij duurzaam is.

De mesheftenvisserij is inmiddels al enkele jaren MSC-gecertificeerd. Derhalve wordt deze visserij elk jaar bemonsterd. Sinds 2011 is maritiem diversionist Willem Ment den Heijer belast met het bemonsteren van de vier schepen die actief zijn in de mesheftensector. Recentelijk heeft hij in opdracht van de CVO bemonsteringssessies uitgevoerd op de BZ 9, de HA 5 en de KG 8. Op basis van de verzamelde data schrijft hij een verslag dat dient om inzicht te krijgen in het gemiddelde bijvangstpercentage aan levende organismen en de hoeveelheid beschadigde en lege mesheften, afgezet tegen het totaal aantal mesheften. De rapportage wordt ter beoordeling naar de certificeerder gestuurd.