Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Pieken bij Bath en Nieuw-Statenzijl

Intrek van glasaal in Nederland stuk beter

IJMUIDEN – De glasaalintrek in 2014 in Nederland is net als in 2013 stukken beter.

Dat blijkt uit gegevens van IMARES. Op elf locaties vindt glasaalbemonstering plaats. Het langst bij de spuisluizen van Den Oever (vanaf 1938) en Lauwersmeer (vanaf 1979). Op de andere locaties is eind jaren tachtig/begin jaren negentig gestart met het bemonsteren van glasaal.

Vorig jaar werd een verdubbeling van de glasaalintrek in Europa waargenomen. De Europese resultaten van dit jaar worden pas begin november bekend als de werkgroep Eel van ICES bij elkaar komt.

Nederland hanteert de index over april-mei bij  Den Oever als standaardmaat. Die was vorig jaar 5,8 glasaaltjes per trek (met een kruisnet van 1x1 meter), verreweg het hoogste niveau sinds 1997. Dit jaar valt de officiële index iets lager uit: 4,5, wat nog zeker het dubbele is van de afgelopen vijftien jaar met dieptepunt in 2001, 2006 en 2008 (slechts 0,5 of 0,6 glasaaltjes). Wanneer ook de maand maart meegenomen zou worden in de index zou deze afgelopen jaar uitgekomen zijn op 6,4.

,,Het ziet er ook dit jaar een stuk beter uit, maar we zijn nog redelijk ver verwijderd van waar we willen zitten. Historisch gezien is het nog altijd laag, we hopen dat de stijgende trend doorzet’’, zegt Marin de Graaf van IMARES. Het gemiddelde van de index bij Den Oever lag vóór de sterke achteruitgang eind jaren tachtig rond de 50, met een handvol pieken tot 128 glasaaltjes in de jaren vijftig en zestig. Het index-gemiddelde vanaf de jaren negentig ligt onder de 4 glasaaltjes.

Op zowel de Zeeuwse locatie Bath  als de Groninger locatie Nieuw-Statenzijl piekte de glasaalintrek dit jaar: 96,3 respectievelijk 72, de hoogste indexen vanaf de start van de bemonsteringen in 1992 en 1996. Van deze locaties zijn dus geen gegevens bekend vooraf aan de drastische daling van de glasaalintrek.