Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Opkweken wolhandkrab in kassen weerbarstiger dan gedacht

Niet gelukt, maar veel geleerd

WIERINGEN – Het is en blijft een schitterend idee: leegstaande kassen in de zomer gebruiken voor het laten opgroeien van kleine wolhandkrab tot marktrijp product. Binnenvisser/handelaar Teun Barelds heeft het geprobeerd, maar het is niet gelukt. De zo gewilde wolhandkrab blijkt een lastige klant in de kweekbakken. Toch wil Barelds niet spreken van een mislukt project. ,,We hebben veel geleerd.’’

Het wolhandkrabseizoen in China staat weer voor de deur. Traditioneel wordt de krab daar gegeten van september tot in december. Het grootste deel van het aanbod in China/Hong Kong is opgekweekte wolhandkrab. De Aziatische markt voor de wildgevangen Nederlandse (en Duitse) wolhandkrab is veelbelovend. Waar vroeger de krab vooral een plaag was voor de Nederlandse binnenvissers worden er nu door de handel goede tot zeer goede prijzen betaald. Soms zelfs tot 30 euro de kilo. ,,Dat is natuurlijk niet realistisch meer, maar alleen om de visserman te paaien’’, vindt Barelds.

De mogelijkheden om wolhandkrab te vangen in Nederlandse wateren nemen echter om diverse redenen (gesloten aaltijd, dioxineproblematiek) eerder af dan toe. In Azië worden verschillende soorten krab, en ook wolhandkrab, in aquacultuursystemen geproduceerd. Zou dat ook in Nederland kunnen? Teun Barelds is als Wieringer bekend met het fenomeen bolbroeikassen, die in de zomer leeg staan. Met financiële steun in het kader van de subsidieregeling Innovatie in de visketen heeft Barelds onderzocht of het technisch mogelijk en financieel haalbaar is om in bestaande kassen met bestaande bakkensystemen kleine wolhandkrab op te kweken tot marktrijpe krab van tenminste 150 gram.

Dakpannen

In China is wolhandkrab een echte delicatesse. De poten worden leeggehaald, het zachte binnenste van de romp wordt ook gegeten.In China is wolhandkrab een echte delicatesse. De poten worden leeggehaald, het zachte binnenste van de romp wordt ook gegeten.Barelds ging voortvarend aan de slag. De firma Crijns in ...Met wildvang onder druk en kwaliteitsproblemen bij de kweek lijkt het logisch dat er in China een markt is voor de kwalitatief hoogwaardig, wildgevangen wolhandkrab uit Nederland. Onze exoot is bovendien de ‘echte’ Chinese wolhandkrab. Ook kwekers zijn daarom erg geïnteresseerd in deze ‘Nederlandse’ soort.
Vanuit Europees/Nederlands oogpunt is de Chinese markt zeer aantrekkelijk door de (zeer) hoge prijzen die er betaald worden in China voor goede wolhandkrab. De Nederlandse delegatie heeft in Shanghai en Hong Kong gesproken met diverse potentiële afnemers, en zelfs met drie potentiële Chinese handelaren die willen samenwerken bij de import van wilde krab uit Nederland.
Probleem hierbij is wel dat de import van niet-Chinese krab naar China vanuit de autoriteiten niet is toegestaan. Mogelijk kan de markt via Hongkong ontwikkeld worden, waar veel minder handelsbeperkingen gelden.