Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
De discardatlas voor de Noordzee komt eraan

Niet perfect, wel bruikbaar

IJMUIDEN – Over hoeveel discards hebben we het nu eigenlijk? Met de aanlandplicht in zicht is die vraag prangender dan ooit. In 2013 besloten de landen rond de Noordzee om te werken aan een discardatlas voor de Noordzee, met daarin informatie over de discards per visserij en per gebied. Martin Pastoors van de PFA/Redersvereniging en Floor Quirijns van IMARES vertellen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de binnenkort te verschijnen discardatlas.

Floor Quirijns.Floor Quirijns.‘Een moeilijkheid bij het maken van een discardatlas is de juiste discardgegevens te vinden die een betrouwbaar beeld geven van de werkelijke situatie. In het ...De atlas gaat alleen over de visserijen in de Noordzee, Het Kanaal en het Skagerrak. Hoewel de belangrijkste visgronden voor de pelagische visserij van Nederlandse schepen buiten de Noordzee liggen (ten westen van Ierland en ten zuiden van Engeland), zijn er uiteraard ook discardgegevens in de atlas opgenomen van de pelagische visserijen in de Noordzee.
Zeker bij die pelagische visserijen zorgen ‘geleende’ discardgegevens van andere landen soms voor grote uitschieters. Slechts weinig landen verzamelen discardgegevens van pelagische visserijen, zodat er veel gegevens moeten worden ‘geleend’. Dan kan een visserij met een hele kleine bijvangst van horsmakreel waarvan niets wordt aangevoerd, gebruikt worden om bij een gerichte visserij op horsmakreel de discardschatting te leveren. Dat geeft natuurlijk hele vreemde waarden, die helaas vastzitten aan de methode die is gevolgd door STECF.

De schattingen van horsmakreeldiscards zijn dan ook zeer onzeker: gemiddeld 77 procent in de periode 2010-2012, met jaarlijkse waarden die variëren van 0 tot 89 procent. Het zijn echter wel de best beschikbare gegevens. Voor haring zijn de discardschattingen een stuk betrouwbaarder, die liggen op gemiddeld minder dan 1 procent.

Zomer 2014

De betrokken landen leggen op dit moment de laatste hand aan de atlas. De discardatlas zal voor de zomer 2014 gepubliceerd worden. IMARES heeft de lead en doet de afronding van de atlas. Het wordt ook in de vorm van een IMARES-rapport uitgebracht.’’