Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Onderhandelingen over overname

Proefproject Zeeuwse Tong beëindigd

MIDDELBURG - Het proefproject ‘Zeeuwse Tong’ is beëindigd. Sinds 2006 werd onder deze noemer onderzoek gedaan naar de combinatie van algenkweek, schelpdierkweek en tongkweek op het land in een gesloten kringloop. Die combinatie blijkt technisch zeker mogelijk.

Afgelopen maandag werd in Middelburg het samenvattend eindrapport door voorzitter Rinus Platschorre gepresenteerd aan een delegatie van de Provinciale Staten. Het eindrapport staat onder redactie van projectleider Jan Ketelaars, en vat de resultaten samen van veel aparte rapporten over onderdelen van het project en de pilots met praktijkonderzoek.

De Zeeuwse visserijgedeputeerde Kees van Beveren concludeerde uit het eindrapport, dat kweken op het land ‘haalbaar en betaalbaar’ is. Hij verwacht dan ook dat er wel enkele Zeeuwse ondernemers zijn die de opgedane ervaringen met de gecombineerde kweek willen oppikken. Daarover zijn volgens Van Beveren onderhandelingen gaande. Ook Platschorre neemt het woord haalbaar in de mond.

Het ideaal dat de Stichting Zeeuwse Tong voor ogen had is een gemengd zilt bedrijf: een nieuw type agrarisch bedrijf dat in een zout milieu verschillende plantaardige en dierlijke teelten combineert tot één robuust , geslotenproductiesysteem. Met zagers die worden geproduceerd als voedsel voor zeetong, meststoffen van vis en zagers, die plantaardige productie in de vorm van algen en zilte gewassen stimuleren, die op hun beurt weer het voedsel voor schelpdieren en zagers zijn.

Reeds in 2006 stelde toenmalig minister Veerman 7,5 miljoen euro beschikbaar voor het project ‘Zeeuwse tong’ voor de periode 2007-2011. In juni 2010 werd het proefbedrijf van Stichting Zeeuwse Tong in Colijnsplaat officieel geopend door toenmalig minister Gerda Verburg. Het project ontving de financiële ondersteuning, in totaal rond de 15 miljoen euro, van het Europese Visserijfonds van de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zeeland en het bedrijfsleven.

Het proefbedrijf en de pilots hebben in de achterliggende vier teeltseizoenen de aandacht getrokken van verschillende ondernemers. Een aantal van hen heeft via het opleidingsprogramma van de Hogeschool Zeeland in detail kennis genomen van de mogelijkheden van diverse teelten.

Kustlab

Dat ideaal van een gemengd zilt bedrijf heeft ook Stichting Het Zeeuws Landschap voor ogen. Het voorgenomen project Kustlaboratorium op Schouwen-Duiveland van deze stichting moet een voorbeeld worden van goede integratie van aquacultuur, natuur en landschap, in een multifunctionele zoute polder onder de rook van Burghsluis. Inmiddels heeft zich voor dit Kustlaboratorium een combinatie van ondernemers gemeld. Een deel van de gronden en faciliteiten van Zeeuwse Tong gaat voorlopig aan hen verhuurd worden.

Participanten

In Stichting Zeeuwse Tong participeerden: Grontmij Nederland, Hesy Aquacultuur, Koninklijke Prins en Dingemanse, Neanthes, Rabobank Nederland en de Zeeuwse Rabobanken, Roem van Yerseke, United Fish Auctions NV en Visafslag Vlissingen-Breskens, de combinatie van Wilhelminapolder en Viskwekerij Neeltje Jans, de ZLTO, Hogeschool Zeeland en Wageningen-UR.