Wilt u een abonnement afsluiten, nieuws doorgeven, een advertentie plaatsen of online adverteren in Visserijnieuws? Klik dan hier.
Moties CU en SP

Geen inzet Nederland versoepeling discardban

DEN HAAG – Een motie van de ChristenUnie (CU), die de overheid oproept alles op alles te zetten om de scherpe kantjes van de discardban af te halen heeft het in de Tweede Kamer niet gered.

Kamerlid Dik-Faber van de CU herinnerde staatssecretaris Sharon Dijksma er vorige week woensdag aan dat het inbrengen van een compromisvoorstel van de visserijsector voor de discardban mogelijk zou zijn in de fase van de triloog, de onderhandelingen tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Die triloog is nu gestart. Omdat volgens Dijksma een versoepeling van de discardban al ‘op alle Europese niveaus’ is geblokkeerd werd de motie onverstandig genoemd en ontraden. De motie werd donderdag ook niet aangenomen door de Tweede Kamer, die zich eerder wel heeft uitgesproken tegen een absolute discardban en aanlandingsplicht. Een tweede motie van Dik-Faber waarin de regering verzocht werd om zich volledig in te zetten op het volledig vrijgeven van de pulskor in Europa werd als ondersteuning van het beleid gezien en dus overbodig. Er ligt volgens Dijksma op dit moment ook geen voorstel van de Raad met betrekking tot de pulskor. Dik-Faber trok daarop de motie in.

Mensenrechten
Van Gerven (SP) diende een motie in met het verzoek om niet in te stemmen met een visserijakkoord EU-Marokko, vanwege de mensenrechtensituatie in Westelijke Sahara. Dijksma verzekerde Van Gerven dat rekening wordt gehouden met deze situatie bij de beoordeling door ons land van het onderhandelingsresultaat. Door de Kamer werd de toch door de SP in stemming gebrachte motie verworpen.